Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Cyklotúra okolo Pohoria Burda

Kategória: Krajom na dvoch kolesách

Okres Nové Zámky, mesto Štúrovo, obec Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa

Východiskový a cieľový bod: Štúrovo, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Nové Zámky.Trasa: Štúrovo - Kamenica nad Hronom (5 km) - Chľaba (7,5 km) - Leľa (7 km) - Štúrovo (11 km)

Opis trasy: Nenáročná a zaujímavá trasa prielomovými dolinami Dunaja a Ipľa. Okolitá krajina jej vtláča skôr horský ako nížinný charakter. Sčasti vedie aj po lesných cestách, ktoré môžu byť po silných dažďoch ťažšie zjazdné pre cestné bicykle. 


Trasa vedie k Vyšehradskej bráne, prielomovému a krajinársky pôsobivému úseku Dunaja, ktorý si tu preráža cestu pohorím Burda na slovenskej strane a pohoriami Börzsöny a Visegrádi hégység na maďarskej strane. Pohorie Burda je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Kováčovské kopce. Ide o botanicky mimoriadne cenné územie, preto je potrebné prísne dodržiavať  pokyny o pohybe v chránených územiach.


Prevýšenie: 94 m
Dĺžka: 30 500 m

Mapa: Pohronie, mierka 1 : 100 000 (list 8), VKÚ, a. s., Harmanec.

(Zdroj text+foto: www.slovakia.travel.sk)

Kontakt:
TIK Komárno
Tel: 035/773 00 63
www.infokomarno.sk