Blog - História

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

NSK je členom Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda www.cyril-methodius.eu v rámci ktorého koordinuje jej budovanie na území kraja.

Hromadný nález mincí z Nitry - Zobora

Hromadný nález mincí z Nitry - Zobora

Roku 1983 získal Archeologický ústav SAV v Nitre od Ing. Milana Belicu, CSc., pracovníka Katedry jazykov Vysokej školy poľnohospodárskej, hromadný nález strieborných mincí.