7 divov okresu Levice

7 divov okresu Levice

Okres Levice skrýva nespočetné množstvo zaujímavostí. Sedem historických divov okresu Levíc Vás prevedú historickými pamiatkami a budovami, ktoré majú dôležitý význam pre tento okres.

Sedem súčasných divov Vás zavedie do najpozoruhodnejších súčasných pamiatok, ktoré by ste nemali nechať ujsť pri návšteve tohoto okresu. Vitajte v Leviciach.

1. Levický hrad a Tekovské múzeum

Najväčšia dominanta nielen samotných Levíc, ale aj celého okresu, je kamenný hrad z druhej polovice 13.storočia. Bol postavený na strmom skalnom výbežku, siahajúcom do rozsiahleho močariska, napájaného vodami Hrona a Podlužianskeho potoka. Hrad mal za úlohu brániť prístupovú cestu z dolného Pohronia k stredoslovenským banským mestečkám a pre svoj výborný výhľad na široké okolie a močaristý terén sťažoval útoky nepriateľov. Prvým známym majiteľom Levického hradu bol Matúš Čák Trenčiansky. Z roku 1318 pochádza prvá písomná správa o jeho existencii, v ktorej sa spomína comes Jula z Topoľčianok ako kastelán a prívrženec Matúša Čáka. Po jeho smrti v roku 1321 sa hrad stáva kráľovským majetkom. Dodnes sa zachovali obvodové múry pevnosti, kamenné nárožné rámovanie, gotický portál najstaršieho paláca, fragmenty omietok a opevnenia.

Tekovské múzeum sa nachádza v areáli hradu. Prvým sídlom múzea bolo druhé poschodie mestského domu. V roku 1954 sa múzeum presťahovalo do prízemných priestorov bývalého františkánskeho kláštora a o štyri roky neskôr do pevnostnej tzv. Kapitánskej budovy v areáli hradu Levice, kde sídli doteraz.

2. Synagóga - Levice

Miesto, kam chodili židia na svoje omše a obrady si dnes dýcha o čosi lepšie. Mesto sa rozhodlo túto, doteraz schátranú, budovu zrekonštruovať. Podarilo sa to v roku 2012, kedy bola stavba odovzdaná do užívania a slúži na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí a výstav. Navyše synagóga, ktorá ukrýva mnoho tajomstiev, jedno už aj vydala. V marci 2011, pri odvodňovacích prácach, našli robotníci v múre zamurovanú starú listinu a zlaté mince. Listina vyvrátila tvrdenie, že synagóga bola postavená v roku 1853. Stalo sa tak až v roku 1883, čiže o tridsať rokov neskôr.

3. Skalné obydlia Brhlovce

Skalné obydlia sú jednou z 11 rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku. Nachádzajú sa v malej hontianskej dedinke Brhlovce v levickom okrese. Dodnes sa traduje, že tunajšie skalné obydlia majú vlastne svoj pôvod v ochrane domáceho obyvateľstva pred nájazdmi Turkov v 16. a 17. storočí. Keďže sa tu nachádza dobre spracovateľsky usadený popol a prach (tufit a tuf) a obec a jej okolie zaznamenali v období treťohôr bohatú sopečnú činnosť, naskytla sa jedinečná možnosť, ako ich využiť. A tak si do usadenín Brhlovčania vyrúbali jedinečné obytné i hospodárske priestory, kde pôvodne žili až tri rodiny na spoločnom dvore. Kameň bol vhodným materiálom nielen na vytvorenie originálnych obydlí, ale poskytoval obyvateľstvu zdroj obživy. V devätnástom storočí sa stalo kamenárstvo najdôležitejšou formou existencie tunajších ľudí.

4. Románský kostolík - Kalinčiakovo

Kalinčiakovo sa, podľa nás, môže pýšiť románskym emporovým kostolíkom z 12. storočia, ktorý predstavuje ukážkový príklad románskeho slohu. Postavili ho ako jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou a západnou emporou. V r. 1655 prešiel do rúk reformovanej kresťanskej cirkvi. V období baroka bola pristavaná veža mierne posunutá smerom na sever od stredovej osi kostolíka. Posledné práce sa vykonali v roku 2003, kedy boli nanovo omietnuté a natreté oporné piliere a veža. Takisto strecha bola pokrytá drevenými šindľami. Pôvodne bol kostolík obohnaný pevnostným múrom, do dnešných čias sa z neho zachovali už len nepatrné zvyšky. Traduje sa, že kostolík mal byť spojený podzemnou chodbou s Levickým hradom.

5. Farský kostol sv. Mikuláša - Pukanec a mestské hradby

V okrese Levice by sme nemali zabudnúť na jedno z najstarších banských miest na Slovensku - Pukanec. Najvýznamnejšou stavbou tohto mesta, ktorá pretrvala všetky pohromy, je rímsko-katolícky farský kostol sv. Mikuláša, patróna mesta. Je to prekrásne gotické architektonické dielo pozostávajúce z dvoch lodí s pozoruhodnou sieťovou klenbou a pôvodným vnútorným zariadením. Farský kostol sv. Mikuláša bol jadrom mestského hradu, podobnému mestskému hradu v Kremnici. Do jeho priestorov sa vstupovalo mostom z námestia cez štvorposchodovú baštu, ktorá neskôr slúžila ako radnica. Stála v priestore dnešnej kostolnej brány. Bol ohradený už v časoch husitských vojen drevenou palisádovou a zrubovou hradbou, neskôr pevným kamenným múrom.

Obranný význam hradieb vzrástol najmä v časoch tureckého nebezpečenstva. Zvyšky hradieb ešte stále nájdeme za kostolom v zachovalom stave. Myslíme si, že toto malé mestečko si zaslúži, aby sme naň nezabudli.

6. Soví zámoček - Želiezovce

Soví zámoček nás pri výbere upútal tým, že tu bol v roku 1824 počas svojho druhého pobytu v Želiezovciach ubytovaný rakúsky hudobný skladateľ Franz Schubert. Až do októbra 2009 v ňom bola zriadená vysunutá expozícia levického Tekovského múzea – Pamätná izba Franza Schuberta. Objekt prešiel rekonštrukciou, čím pribudli dve nové miestnosti a od 15. mája 2010 je v Sovom zámočku zriadené Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta.

Múzeum je pod správou Mestského úradu v Želiezovciach a spolupracuje s Tekovským múzeom v Leviciach. K pôvodnej expozícií dokumentujúcej život a dielo Franza Schuberta pribudla expozícia dokumentujúca históriu Želiezoviec. Zbierkové predmety sú zapožičané od Slovenského národného múzea – Archeologického múzea, Hudobného múzea, Tekovského múzea v Leviciach a od súkromných zberateľov. Väčšina predmetov pochádza zo súkromnej zbierky miestneho historika Pavla Polku.

7. Vodný mlyn Bohunice

Zaujímavá je, podľa nás, aj mlynská usadlosť bývalého mlynára Pavla Turčana, ktorá leží v Bohuniciach pri potoku Sikenica, asi 1 km od horného, severného konca dediny. Verejnosti bol vodný mlyn sprístupnený v roku 1979. K mlynskej budove s dvorom patrí aj neveľký kus záhrady. Ide o typ vodného mlyna s kolesom na vrchný pohon, mlecie zariadenie bolo zmodernizované a v roku 1938 bola zavedená aj elektrina. Budova mlyna je rozdelená na 3 funkčné časti. Obytná časť pozostáva z izby, kuchyne a komory, ku ktorej prilieha pivnica a je zariadená dobovým nábytkom a inventárom. Druhú časť tvorila maštaľ, ktorá je v súčasnosti zariadená ako prevádzková miestnosť. Tretiu odlišnú časť tvorí mlynica a kolesovňa.


Moderné divy okresu Levice

1. Kúpalisko Santovka – wellness

V Santovke je vybudované moderné wellness centrum. V dnešnej uponáhľanej dobe dobre padne vybočiť zo stereotypu hektického životného štýlu a zrelaxovať.

Termálne kúpele v Santovke boli známe už niekoľko storočí, ale pre liečebné účely sa začali využívať až v 19. storočí. V roku 1948 kúpele znárodnili. V šesťdesiatych rokoch sa v areáli termálneho kúpaliska vybudoval plavecký bazén, neskôr aj detský bazén. Postupne pribudla reštaurácia, chatová oblasť, Koliba, stanový tábor a autocamping. V roku 1989 prešlo kúpalisko pod správu obce, no vďaka obecným dlhom sa dostalo do verejnej dražby. Areál kúpaliska bol v dezolátnom stave, jeho technická a hygienická stránka nebola vyhovujúca. Termálne kúpalisko pustlo a Santovka strácala svoje dobré meno V roku 2001 malo už termálne kúpalisko nového majiteľa – firmu A.N.E.S. (SANTOVKA WELLNESS).V súčasnosti patrí kúpalisko Santovka medzi vyhľadávané strediská. Je otvorené celoročne od utorka do nedele. Svojim návštevníkom ponúka ubytovanie v Petit hotel Santé, krytý relaxačný bazén s termálnou vodou 26-27°C, kúpele v horúcich vaniach s možnosťou pridania vonných a liečivých solí a rôzne druhy masáží.

2. Priemyselný zóna Levice - juh

Pracovné istoty sú dnes veľmi prchavým pojmom. Levičania, ale i ľudia z blízkeho a ďalekého okolia, uvítali možnosti nových pracovných miest, ktoré im mesto Levice ponúklo v novovybudovanom priemyselnom parku. Preto, podľa nás, patrí priemyselný park k moderným divom okresu Levice. Rozlohou ide o  cca 65 ha pozemkov. Mesto získalo z fondov EÚ dotáciu takmer 9,3 milióna eur na revitalizáciu územia s rozlohou 1,8 hektára v blízkosti cesty v smere na Starý Hrádok. V danej lokalite mesto Levice má ešte voľné plochy na ďalšiu výstavbu cca 36 tis.m2 a ďalšie plochy o výmere cca 238 tis.m2. Je predpoklad, že v blízkej budúcnosti sa priemyselná zóna rozšíri a pribudnú ďalšie pracovné miesta.

Levice patria v atraktivite pre investorov k najúspešnejším mestám na Slovensku. V priemyselnej zóne Juh si svoje budovy postavilo 14 prevažne zahraničných investorov, ktorí spolu zamestnali okolo 2000 ľudí.

3. Športová hala - Levice

Šport je pre väčšinu ľudí, najmä mužov, veľmi lákavou témou na rozhovor. Psychické vypätie je vhodné vyvážiť športovými aktivitami v duchu gréckej kalokagatie. A keď už nešportujeme, chodíme aspoň zrelaxovať povzbudzovaním našich športovcov.

Levice sa pýšia novou športovou halou, ktorá je svojou polohou v rámci mestského športového areálu veľmi atraktívna pre organizovanie športových tréningových táborov či veľkých podujatí. Má parametre pre organizovanie športových stretnutí medzinárodnej úrovne s možnosťou priamych televíznych prenosov. Má celoročnú prevádzku. Táto športová hala s kapacitou 2000 osôb sa využíva na športové aktivity, ako napr. basketbal, volejbal, minifutbal, hádzaná, ale aj na organizovanie koncertov. Športový areál v meste Levice okrem športovej haly zahŕňa ešte plaváreň, hokejovú halu, futbalový areál, telocvične rôzneho druhu. Svojou rozmanitosťou a komplexnosťou sa radí medzi najmodernejšie na Slovensku.

4. Zážitkové učenie prírodných vied – Levice

Atlantis Science Center je prvé a jediné vedecko-zábavné centrum pre deti a mládež na Slovensku. Je určené širokej verejnosti. Cieľovou skupinou sú deti, ale aj celé rodiny, ktorým je ponúknutá možnosť prežiť nezabudnuteľné chvíle plné zábavy, hry a učenia. Deti si tu môžu vyskúšať napr. vyfúknuť obrovské bubliny, ovládať mini bager, vidieť na vlastné oči púštnu búrku, vodný vír, či zemetrasenie.

Hlavným poslaním Atlantis Science Centra je hravou, interaktívnou formou predstaviť deťom fyzikálne zákony, prírodné javy a prispieť tak k spopularizovaniu prírodovedných disciplín. Všetky exponáty sú vymyslené a ručne vyrobené, je tu vytvorených 110 exponátov, z toho 80 je vystavených priamo v centre a časť exponátov putuje po výstavách.

Hviezdy sú fascinujúce. Každý z nás sa aspoň raz zastavil a len tak sledoval nočnú oblohu. Preto sme sem zaradili aj Tekovskú hvezdáreň. Založili ju v roku 1956 ako tretiu na Slovensku. Tekovská hvezdáreň získala v roku 2004 planetárium, ktoré je unikátom nielen v našom štáte, ale aj v celej strednej Európe.

5. Námestie Levice

Obyvatelia Levíc roky čakali na nové námestie. V roku 2011 bolo dobudované, a preto ho radíme medzi moderné divy Levíc. Po rekonštrukcii námestia vznikla v centre Levíc takmer hektárová kultúrno-oddychová zóna, ktorá bude slúžiť na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Na novom námestí bola zachovaná časť pôvodnej kamennej dlažby ako pamiatka na históriu mesta, kedy sa tu konali jarmoky. V rámci rekonštrukcie námestia bol zrekonštruovaný aj pomník padlým hrdinom, ktorý je dominantou námestia od 2. svetovej vojny.

Pre oddych a zábavu tu boli umiestnené fontány so svetelnými efektmi s variabilitou farebnosti a vodných lúčov. Oproti mestskému úradu je umiestnená meteostanica, ktorá poskytuje informácie o presnom čase, dátume, teplote a vlhkosti vzduchu. Námestie osvetľuje celkom 247 svietidiel - 34 pouličných lámp, 189 dlažbových svietidiel a 22 stĺpikových svietidiel. Dva reflektory osvetľujú pomník. Na námestí bola osadená aj kamenná dlaždica Magma Via, ktorá označuje historickú cestu križujúcu viacero historických a tematických ciest s cieľom priblížiť turistické regióny a prírodné zaujímavosti a iné atraktivity na trase Magma Via. Zaujímavosťou je, že na výrobe kamennej dlaždice Magma Via sa podieľali študenti SOŠ z Levíc.

6. Mestský park - Levice

Mestský park v Leviciach sa skladá z novej a starej časti. Je veľmi obľúbeným miestom oddychu Levičanov, a to aj vďaka svojej polohe v strede mesta. Nová časť parku sa v povedomí Levičanov spája s fontánou, jazierkom, preliezkami pre deti a reštauráciou. Mestu Levice bol schválený projekt „Revitalizácia Schoellerovho parku 2“, ktorý sa rozhodlo mesto Levice podať na základe podnetov od obyvateľov mesta. Hlavným cieľom projektu je obnova starej časti chráneného areálu a podpora jeho obľúbenosti medzi ľuďmi. V rámci projektu sa v parku vybudovalo nové moderné detské ihrisko aj s cvičiacimi prvkami pre rodičov, ktoré spĺňa všetky bezpečnostné normy. Osadila sa informačná tabuľa, ktorá informuje širokú verejnosť o histórii parku a o bývalom Schoellerovom kaštieli.

7. Elektráreň Mochovce

Atómová elektráreň Mochovce sa nachádza medzi mestami Nitra a Levice. Elektráreň prevádzkuje dva jadrové tlakovodné reaktory sovietskeho typu VVER 440/213, ale v lokalite sú ešte ďalšie dva bloky rovnakého typu.

Výstavba JE Mochovce začala v novembri 1982, ale v roku 1991 bola pre nedostatok financií zastavená. V roku 1995 vláda schválila plán na dostavbu dvoch blokov JE Mochovce za podmienky doplnenia zastaranej sovietskej technológie modernejšími západnými bezpečnostnými prvkami. Bloky boli uvedené do prevádzky v júli 1998 a v decembri 1999. Majú plánovanú životnosť do roku 2028, resp. 2030.

V roku 1985 bola spustená výstavba ďalších dvoch blokov, ale pre nedostatok financií bola stavba v roku 1992 zastavená a zakonzervovaná. Napriek nátlaku zo strany Rakúska sa v novembri 2008 výstavba opäť rozbehla a je financovaná hlavne zo strany majoritného vlastníka Slovenských elektrární a talianskej spoločnosti Enel. Podľa Slovenských elektrární je dostavba 3. a 4. bloku najväčšou súkromnou investíciou v histórii Slovenska.