Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany sa nachádza v obci Vieska nad Žitavou na ploche 67 hektárov.

Okres Zlaté Moravce, obec Vieska nad Žitavou

Založil ho v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi a dnes vďaka svojmu rozsahu pestovaných cudzokrajných drevín patrí k najväčším arborétam v strednej Európe. Uprostred arboréta sa nachádza romantický kaštieľ v ktorom sídli správa  arboréta a menšie múzeum venované svojmu zakladateľovi. Celý areál sa skladá z piatich tematických častí a vlastnej škôlky s predajom dopestovaných drevín a kvetín. Najstaršia časť arboréta, pomenovaná ako Ambrózyho park sa nachádza hneď za kaštieľom, novšie časti sú venované dendroflórovým oblastiam východnej Ázie a Severnej Ameriky. Samostatná časť je venovaná Slovensku a cestu od vstupu do arboréta až ku kaštieľu lemuje časť venovaná kvetom a rozáriu.

V celom areáli sa nachádza vyše 2500 druhov drevín a rastlín. Arborétum je otvorené celoročne a je rozdelené do troch náučných chodníkov s vybudovaným informačným systémom. Pre návštevu je najvhodnejšia jar a jeseň, keď v arboréte kvitnú rododendróny a azalky.
(zdroj: www.arboretum.sav.sk)

Otvorené celoročne 

Návštevné dni:

Pondelok – Piatok od 08.00 do 18.00 hod. 
Sobota – Nedeľa, sviatok od 09.00 do 18.00 

Kontakt: 
Arborétum Mlyňany SAV 
Vieska nad Žitavou  178 
951 52, pošta Slepčany 
Tel.: 037/ 633 42 11

www.arboretum.sav.sk