Pevnostný systém v Komárne

Pevnostný systém v Komárne

Pevnostný systém v Komárne bol najväčším pevnostným systémom rakúsko-uhorskej monarchie.

Okres Komárno, mesto Komárno

Okrem starej a novej pevnosti sa skladá z Palatínskej a Vážskej pevnostnej línie posilnenej bastiónmi. Predsunuté menšie pevnosti boli postavené na druhej strane Dunaja a dnes sa nachádzajú v meste Komárom v Maďarskej republike.  

Pevnosť je postavená na mieste pôvodného komárňanského hradu, ktorý strážil sútok Váhu a Dunaja a neskorší brod cez Váh.

Stará pevnosť sa začala stavať v čase tureckej hrozby, v 16. storočí. V roku 1594 zažila svoju prvú  zaťažkávaciu skúšku, keď ju obliehal sinanský paša so stotisícovým vojskom. Po mesiaci pochopil, že stavba je nedobytná. V 17. storočí  bola pevnosť z príkazu cisára Leopolda I. rozšírená o Novú pevnosť. Postupne tak vyrástli obrovské obranné múry z kameňov a tehál a medzi nimi päť bastiónov schopných samostatnej bodovej obrany. Nová pevnosť prežila bez ujmy aj obliehanie kurucov Imricha Tökölyiho, ktorí boli spojencami Turkov. Dokonale bránila mesto a tlmila útoky nepriateľov na ústrednú pevnosť zo strany Žitného ostrova. 
Dve veľké zemetrasenia, v roku 1763 a najmä v roku 1783, keď epicentrum bolo priamo pod pevnosťou, boli pre fortifikačnú pýchu monarchie osudné. Oprava by bola príliš drahá, a tak z nej vojská odvelili, pozemok dostalo mesto a budovy sa predali na dražbe. 

Napoleon však pozmenil osud pevnosti a počas napoleonských vojen dal viedenský cisársky dvor komárňanskú pevnosť obnoviť a rozšíriť na pevnostný systém, vhodný na umiestnenie 200 tisíc vojakov. Na obranné účely pevnosť ešte poslúžila počas vojny Rakúska s Pruskom v rokoch 1856 – 1857. Paradoxne najväčšie škody na pevnostnom systéme zanechali sovietski vojaci, ktorí počas socialistického režimu mali v Komárne svoju posádku až do roku 1990.

Dnes je v zrekonštruovanom VI. bastióne expozícia Múzea maďarskej kultúry a Podunajska - rímske lapidárium. Je to najväčšia zbierka rímskych pamiatok na Slovensku. V rekonštruovanom V. bastióne sa nachádza súkromná galéria - Galéria Národov, park sôch a 1,3 km dlhá kontraskarpa ( podzemná chodba ) kde je inštalovaná unikátna zbierka fotografií slovenskej a maďarskej časti pevnostného systému a fotokópie pôvodných máp z obdobia príprav a stavby tohto systému. V priestoroch samotnej pevnosti je zrekonštruovaný muničný sklad. Pre svoju historickú a architektonickú hodnotu je pevnosť vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 
Otvorené sezónne od 15.3 do 31.10

Návštevné dni:
Utorok – Piatok o 09.00 hod., 11.00 hod. a 14.00 hod.

Kontakt:                                 
Turistická informačná kancelária

Župná č. 5, 
945 01 Komárno
Tel.: 035 7730 063  

www.infokomarno.sk