Podunajská pahorkatina

Podunajská pahorkatina

Podunajská pahorkatina je najväčším krajinným celkom na Slovensku, ktorý zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny.

Prevláda v nej pahorkatinný reliéf,ale značné plochy zaberá aj rovina, najmä pozdĺž riek Váhu, Nitry, Žitavy, Hrona a Ipľa. Nadmorská výška reliéfu sa pohybuje od 110 metrov do 300 až 350 metrov.

Podunajské pahorkatina sa delí na 11 podcelkov, z ktorých sa až 10 nachádza v Nitrianskom kraji. Sú to Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina, Nitrianska niva, Žitavská pahorkatina, Žitavská niva, Hronská pahorkatina, Hronská Niva, Čenkovská niva, Ipeľská pahorkatina a Ipeľská niva. 

Klimaticky patrí k nížinnej, mierne teplej a suchej klíme. Priemerná januárová teplota je –1 až -4 stupne, v lete 18-20 stupňov. Letných dní je 50 až 70.

Zdroj text: voľne podľa turistického sprievocu Hronská pahorkatina - VKÚ Harmanec
Zdroj foto: www.strekov.sk