Štiavnické vrchy

Štiavnické vrchy

Štiavnické vrchy sú najväčším pohorím sopečného pôvodu na Slovensku. Patria do oblasti Slovenského stredohoria vnútorných Západných Karpát.

Tvorené sú prevažne andezitmi, ryolitmi a pyroklastickými horninami. Vznik členitého reliéfu vrchov bol spôsobený nerovnomerným výzdvihom jednotlivých krých a intenzívnou eróziou a denudáciou. Nápadné formy so strmými svahmi sa viažu na lávové prúdy a pokrovy výlevných hornín.

Väčšina územia patrí do miernej teplej klimatickej oblasti a vytvára rozvodie Hrona a Ipľa. Charakteristickým rysom Štiavnických vrchov sú početné jazierka, ktoré vznikli umelo, kvôli potrebám baníctva. Štiavnické vrchy boli v roku 1979 vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť.

Zdroj text: Turistická mapa Štiavnické vrchy - VKÚ Harmanec, 
Zdroj foto: Otakar Brandos