Zubria obora

Zubria obora

Zubria obora sa nachádza na sever od obce Lovce, asi 10 kilometrov od Topoľčianok.

Okres Zlaté Moravce, obec Lovce

Založená bola v roku 1958 za účelom záchrany zubrov, ktorým hrozilo vyhynutie. Zubry sú najväčšími európskymi cicavcami a v súčasnosti žijú len v chránených územiach. Najväčší jedinci dosahujú výšku 2 metre a dĺžku 3 metre s hmotnosťou okolo 1 500 kg.

Zubria zvernica má rozlohu 140 hektárov a dimenzovaná je pre 12 zubrov. Do dnešných dní sa v obore odchovalo viac ako 120 jedincov. V roku 2008 sa okolo celej obory otvoril lesnícky náučný chodník, ktorý meria 2 500 metrov s prevýšením 40 metrov. Celý okruh je doplnený informačnými panelmi a okrem bližších informácií o živote zubrov tiež informuje o všetkých zaujímavých zvieratách, ktoré sa v lese nachádzajú a je ich možné uvidieť. Najbližšie  je možné sa  k zubrom dostať vždy v čase kŕmenia, ktoré je každý deň o 9. hod. a o 14. hod. Vstupné je 1 € dospelá osoba, 0,50 € dieťa, študent, dôchodca.

Otváracie hodiny:

od 9.00 do 17.00 hod. v mesiacoch máj-september
od 9.00 do 15.00 hod. v mesiacoch október-apríl

Kontakt:
Lesy SR, š.p. Odštepný závod Topoľčianky
Parková 7 
951 93  Topoľčianky 
Tel.: 037/ 6301232, 037/ 6403424
Zubria obora:  p. Marková 0903  634 
369