BLOG

Viac zaujímavostí sa môžete dozvedieť z našeho blogu, v ktorom sme Vám pripravili zaujímavosti našeho kraja rozdelené do kategórií.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Podunajská pahorkatina

Podunajská pahorkatina

Podunajská pahorkatina je najväčším krajinným celkom na Slovensku, ktorý zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny.

Bojná – najstaršie slovanské kresťanské pamiatky

Bojná – najstaršie slovanské kresťanské pamiatky

Stredné časti údolí Váhu a Nitry s pohoriami Považského Inovca a Strážovských vrchov patrili v Karpatskej kotline k sídliskovým enklávam, ktoré sa zreteľne zapísali do histórie krajiny od samého jej počiatku niekedy v priebehu staršej doby kamennej.

7 divov okresu Levice

7 divov okresu Levice

Okres Levice skrýva nespočetné množstvo zaujímavostí. Sedem historických divov okresu Levíc Vás prevedú historickými pamiatkami a budovami, ktoré majú dôležitý význam pre tento okres.

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Doba elektronická priniesla množstvo výhod, a to hlavne pri získavaní informácií. Prístup k najrôznejším veciam je možný prakticky okamžite.

Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany sa nachádza v obci Vieska nad Žitavou na ploche 67 hektárov.

Zelené srdce univerzity - Botanická záhrada SPU v Nitre

Zelené srdce univerzity - Botanická záhrada SPU v Nitre

Navštíviť Botanickú záhradu SPU v Nitre sa určite oplatí. Byť na chvíľu v zelenom srdci univerzity a oddýchnuť si v príjemnom prostredí je ako pohladenie na duši.

Pevnostný systém v Komárne

Pevnostný systém v Komárne

Pevnostný systém v Komárne bol najväčším pevnostným systémom rakúsko-uhorskej monarchie.

Zubria obora

Zubria obora

Zubria obora sa nachádza na sever od obce Lovce, asi 10 kilometrov od Topoľčianok.