BLOG

Viac zaujímavostí sa môžete dozvedieť z našeho blogu, v ktorom sme Vám pripravili zaujímavosti našeho kraja rozdelené do kategórií.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Najstaršou písomnou zmienkou o obci je listina kráľa Belu IV. Z roku 1235.

Kostol sv. Kataríny

Kostol sv. Kataríny

Obec sa po prvý raz spomína v Zoborskej listine z roku 1113. Kostol bol postavený v 2. polovici 12. storočia alebo na začiatku 13. storočia.

Kostol Najsvätejšieho mena Panny Márie

Kostol Najsvätejšieho mena Panny Márie

Obec sa v písomných prameňoch spomína v roku 1245 ako majetok zemanov. Počas tureckých nájazdov bola úplne zničená.

Rotunda Dvanástich apoštolov

Rotunda Dvanástich apoštolov

Obec Bíňa, časť Malá Bíňa je písomne doložená v roku 1135. Prvá písomná zmienka o rotunde pochádza z roku 1391.

Kostol reformovanej cirkvi, pôvodne Kostol sv. Juraja

Kostol reformovanej cirkvi, pôvodne Kostol sv. Juraja

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1135 Paztuh, ďalšia z roku 1273 Pasztoh.

Kostol sv. Michala

Kostol sv. Michala

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1248.

Kostol sv. Juraja

Kostol sv. Juraja

Prvá písomná zmienka o obci je uvedená v Zoborskej listine z roku 1113, obec bola majetkom Zoborského kláštora.

Kostol sv. Martina

Kostol sv. Martina

Prvá písomná zmienka o Bátovciach je z roku 1086 v súpise majetkov kláštora v Bakonybéli (Maďarsko).

Kostol sv. Štefana, kráľa

Kostol sv. Štefana, kráľa

Obec sa spomína v 12. storočí ako majetok Zoborského kláštora, v roku 1113 pod názvom „villa Colin s. Ypoliti“.