BLOG

Viac zaujímavostí sa môžete dozvedieť z našeho blogu, v ktorom sme Vám pripravili zaujímavosti našeho kraja rozdelené do kategórií.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
4. Malá nad Hronom

4. Malá nad Hronom

V pestrej mozaike archeologických kultúr staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku sa vyníma tzv. severopanónska kultúra (cca 1700–1550 pred n. l.). 

3. Vráble

3. Vráble

Len nedávno sa vďaka najmodernejším výskumným metódam podarilo poodhaliť nečakané tajomstvá archeologickej lokality ležiacej južne od mesta Vráble v polohe Fidvár (okr. Nitra).

 2. Hurbanovo

2. Hurbanovo

Skutočnú hranicu bronzovej doby na Slovensku predstavuje tzv. únětická kultúra (1900–1700 pred n. l.), s ktorou prichádzajú inovácie vo farebnej metalurgii a začínajú sa plošne odlievať predmety z medi a cínu.

1. Ludanice, časť Mýtna Nová Ves

1. Ludanice, časť Mýtna Nová Ves

Počiatok doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku charakterizuje tzv. nitrianska kultúra (2200–1900 pred n. l.), ktorá je pomenovaná na základe značnej koncentrácie jej pamiatok, jednak priamo v meste Nitra, tak i v povodí stredného a dolného toku rovnomennej rieky.

Prológ

Prológ

„V úcte chovali bronz a zhŕdali zlatom, že je neostré, chabé a neužitočné; teraz upadol bronz a zlato sa nadovšetko cení.“
TITUS LUCRETIUS CARUS (97 - 55 pred n.l.)
De rerum natura (O pôvode vecí)

Rímsky vojenský tábor v Iži zapísali do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO

Rímsky vojenský tábor v Iži zapísali do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO

Nitriansky samosprávny kraj má svoju prvú pamiatku zapísanú do Zoznamu svetového kultúrneho  a prírodného dedičstva UNESCO! 

Bojná – najstaršie slovanské kresťanské pamiatky

Bojná – najstaršie slovanské kresťanské pamiatky

Stredné časti údolí Váhu a Nitry s pohoriami Považského Inovca a Strážovských vrchov patrili v Karpatskej kotline k sídliskovým enklávam, ktoré sa zreteľne zapísali do histórie krajiny od samého jej počiatku niekedy v priebehu staršej doby kamennej.

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Slovenské poľnohospodárske múzeum

Doba elektronická priniesla množstvo výhod, a to hlavne pri získavaní informácií. Prístup k najrôznejším veciam je možný prakticky okamžite.

7 divov okresu Levice

7 divov okresu Levice

Okres Levice skrýva nespočetné množstvo zaujímavostí. Sedem historických divov okresu Levíc Vás prevedú historickými pamiatkami a budovami, ktoré majú dôležitý význam pre tento okres.