Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Osobnosti kraja

Ing. arch. Michal Maximilián SCHEER – architekt (1902 Považská Bystrica – 2000 Nitra)

Rodák z Považskej Bystrice, vyštudoval architektúru na Vysokej škole technickej v Brne (1925). Hneď po skončení školy dostal príležitosť pracovať v Žiline, kde v krátkom čase navrhol množstvo stavieb, ktoré sa podľa jeho projektov realizovali. Išlo najmä o bytovú architektúru, ale tiež administratívnu, obchodnú a školskú. Ako tridsaťročný mal už v Žiline vyše šesťdesiat realizovaných diel. Za najvýznamnejší architektonický projekt sa považujú Finančné úrady v Žiline. Dejiny architektúry hodnotia tento projekt ako nadčasové dielo. Jeho čelná fasáda je stálym skvostom aj pre súčasnú architektúru, pravda, vo svojej pôvodnej podobe, lebo neskoršie zásahy boli väčšinou nešťastné a znižovali jej architektonickú eleganciu.

Cez II. svetovú vojnu pracoval pre Ružomberské papierne. Tu vytvoril pozoruhodný vstupný areál továrne, viaceré obytné domy a jednu z dominánt centra mesta – administratívnu budovu. V roku 1948 sa stal spoluzakladateľom Stavoprojektu na Slovensku a viedol krajský ateliér v Žiline.

V 50. rokoch bol uväznený a následne sa roku 1952 presťahoval do Nitry, kde žil až do svojej smrti. Nitrianske obdobie Scheerovej práce predstavuje vrcholné obdobie jeho tvorivej aktivity. V roku 1958 navrhol prvý Smerný územný plán mesta a urbanistické riešenia sídliska. Za obytný dom v Párovciach získal v roku 1965 Cenu Dušana Jurkoviča. Navrhol koncepciu výstavby sídliska Klokočiny s dôrazom na životné prostredie, avšak táto koncepcia nebola uznaná. Zato ním naprojektované sídlisko Chrenová I. je zaradené do architektonicko-urbanistickej knihy UNESCO. Takisto sa podieľal na tvorbe väčších obytných súborov na Štúrovej ulici a na Predmostí. Z ocenení, ktorých sa mu dostalo, možno ešte spomenúť štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu (1967), Spolok architektov Slovenska mu udelil Cenu Emila Belluša (1992) za celoživotné dielo. Roku 1994 mu mesto Nitra udelilo čestné občianstvo za celoživotnú tvorivú prácu, za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej architektúry a urbanizmu a za vrelý vzťah k mestu Nitra. V dejinách architektúry sa meno Michala M. Scheera radí k najvýznamnejším tvorcom modernej a funkcionalistickej architektúry na Slovensku.

{component url='index.php?option=com_dmpingallery&view=joomcontent&Itemid=1297' }

{component url='index.php?option=com_dmpingallery&view=joomcontent&Itemid=1310' }

{component url='index.php?option=com_dmpingallery&view=joomcontent&Itemid=1303' }

{component url='index.php?option=com_dmpingallery&view=joomcontent&Itemid=1307' }

{component url='index.php?option=com_dmpingallery&view=joomcontent&Itemid=1301' }

{component url='index.php?option=com_dmpingallery&view=joomcontent&Itemid=1305' }

{component url='index.php?option=com_dmpingallery&view=joomcontent&Itemid=1298' }