Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Contact:
Pohranice 182
Tel.: 0905 369 550
www.mlynuanastazie.sk

Contact:
Hotel River
Nábrežie mládeže 2A
949 01 Nitra
Tel.: 0911 338 222, 0902 338 222
www.hotelriver.sk

Contact:
Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra
Tel.: 0905 477 672
www.mediacafe.sk

Contact:
Pizza Bar Grand
P.Pazmáňa 59
92701 Šaľa
Tel.: 0905 938 691, 031/ 7706 995
www.pizzeria-vinoteka.sk

Contact:
Farská 36
949 01 Nitra
Tel.: 037/ 6 522 713, 0903 575 752
www.boccaccio.sk 

Contact:
Paladium bar & restaurant
Štúrova 71
949 01 Nitra
037/ 650 65 78
www.paladium-nitra.sk

Contact:
Štefánikova 39
949 01 Nitra
www.papavers.sk

Contact:
Reštaurácia Domino
Ul. SNP 16
927 01 Šaľa
Tel.: 0907 087 426
www.dominosala.sk

Contact:
Vinohrady Vráble
Tel.: 0905 457 043
www.restauracia-viecha.sk

Contact:
Panská Dolina 65
949 01 Nitra
Tel.:037/651 24 51, 0905 439 272

Contact:
Veľké Ripňany 71
okres Topoľčany
956 07
Tel.: 038/ 539 23 27

Contact:
P.Pázmaňa 49
927 01 Šaľa
Tel. 031/7734127, 0915 712 112
www.restauracialukas.sk

Contact:
Špitálska 2
949 01 Nitra
Tel.: 0918 374 132, 0917 462 029
www.friendsrestaurant.sk    

Contact:
Fraňa Mojtu 6
949 01 Nitra
Tel.: 037/ 651 03 63, 0911 556 600
www.oko-centrum.sk

Contact:
Vinotéka u Jakuba
P.Pazmáňa 59
92701 Šaľa
Tel.: 031 7706 924
www.pizzeria-vinoteka.sk

Contact:
Petőfiho 65
943 01 Štúrovo
Tel.: 036/7511200, 0905 887 520, 0908 706 684
www.caesarpizzeria.sk

Contact:
Topoľová 2
949 01 Nitra

Contact:
Schurmanova 18
949 01 Nitra
Tel.: 037/ 65 045 26, 0915 131 081

Contact:
Nitrianska 34
927 01 Šaľa
Tel: 031 7712 418
www.gondola.sk

Contact:
M.R. Štefánika 35
940 01 Nove Zámky
Tel.: 0905 370 566