Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kontakt:
Mostná 56
949 01 Nitra
Tel.: 0910 949 507

Kontakt:
ZOC MAX (1 posch.)
Chrenovská 30
949 01 Nitra

Kontakt:
Družstevná 10
949 01 Nitra

Kontakt:
Mostná 7
949 01 Nitra
Tel.: 0905 611 098

Kontakt:
OC Centro Nitra
Akademická 1
949 01 Nitra
www.acafe.sk

Kontakt:
Moravská 330/4
Vráble

Kontakt:
Štefánikova 43 (vo dvore)
949 01 Nitra
Tel.: 0904 615 996

Kontakt:
Štefánikova 48
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 6503508

Kontakt:
Sládkovičova 1
949 01 Nitra
Tel.: 0907 134 064

Kontakt:
Chrenovská 32 (pri Nay elektrodom)
949 01 Nitra