Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Okres Zlaté Moravce, obec Topoľčianky

Počiatky Topoľčianskeho zámku sa dajú datovať od 13. storočia, kedy vznikla neveľká štvorcová stavba s rozmermi 10 x 9 m. Vstup do nej bol pre zabezpečenie lepšej obrany asi vo výške prvého poschodia po drevených schodoch. Medzi priekopou a samotnou stavbou bola postavená mohutná drevená palisáda. V 14. storočí boli k veži postupne pristavané ďalšie priestory a postupne vznikol hrad veľký asi 19,5 x 22,5 m.

Rozvoj stavby zrejme súvisel s výsadou ryžovať zlato v blízkom potoku, udelenou uhorským kráľom Karolom Róbertom, vtedajšiemu vlastníkovi hradu Júliusovi Rúfusovi v roku 1307. K základnej stavbe boli postupne pristavané ďalšie priestory a pivnica. Severne od hradu sa nachádzala kamenná studňa. Pevnosť dosiahla najväčšie rozmery začiatkom 15. storočia. Pred polovicou 16. storočia bola kvôli tureckému nebezpečenstvu pristavená na východnej strane obranná veža. Ani to však nepomohlo a na jar roku 1535 bol hrad vypálený a zničený Jánom Záblatným z hradu Hrušov a tureckou jednotkou. Okolo „starého“ hradu bol postupne vystavaný nový kaštieľ a chátrajúca pevnosť sa zmenila na nádvorie. Pozostatky hradu boli náhodne objavené v roku 1990 pri rekonštrukcii fontány. Súčasný kaštieľ ma renesančný základ, ktorý sa zachoval vo vnútornom arkádovom nádvorí. Jeho súčasná vonkajšia podoba je však výsledkom rozsiahlej klasicistickej úpravy zo začiatku 19. storočia. Vtedajší majiteľ, gróf Ján Keglevich, zbúral južné renesančné krídlo zámku a na jeho mieste postavil klasicistický trakt, ktorý sa považuje za jeden z najkrajších a najčistejších architektonických prejavov klasicizmu na Slovensku.

Zámok bol v minulosti letným sídlom Habsburgovcov, po prvej svetovej vojne slúžil ako prezidentské letovisko. V tomto období sa uskutočnila aj zatiaľ posledná väčšia stavebná úprava troch renesančných krídel celého objektu. Do Topoľčianok mimoriadne rád pravidelne chodieval prvý prezident Československej republiky T.G. Masaryk, ktorý tu nielen oddychoval, ale aj pracoval. Z klasicistického zámockého krídla sa postupne stalo múzeum. Jeho návštevníci môžu obdivovať bohatú knižnicu s vyše 14-tisíc zväzkami, ktorá je jednou z mála zachovaných zámockých knižníc na Slovensku. Pozornosť si zaslúži aj dobový interiér a vzácny nábytok zo 16. až 19. storočia s prekrásnou obrazovou výzdobou a so zbierkami keramiky a porcelánu (ide o jednu z najväčších zbierok keramiky na Slovensku). Zámok je národnou kultúrnou pamiatkou.

(zdroj: www.muzeum.sk)

Celoročne otvorené

Návštevné dni:

Utorok - piatok od 09.00 do 15.00 hod.
Sobota - nedeľa od 12.00 do 16.00 hod.
Nástup prehliadky je každú celú hodinu. Návštevy v sobotu a nedeľu je potrebné ohlásiť vopred.

Kontakt:
Hotel Zámok Topoľčianky
Parková 1
951 93 Topoľčianky
Tel.:  037/ 7777 555
www.zamok-topolcianky.sk