Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Okres Nitra, obec Jelenec

Zrúcanina hradu Gýmeš sa nachádza nad obcou Jelenec v pohorí Tribeč. Hrad pochádza ešte z prvej polovice 13. storočia, kedy ho dal postaviť veľmož Ondrej z rodu Hunt – Poznanovcov. Hrad sa stal súčasťou novej obrannej línie Nitrianskej župy, keď sa po tatárskom vpáde potvrdilo, že pevná obrana územia si vyžaduje kamenné pevnosti. Potomkovia zakladateľa hradu Ondreja sa stali zakladateľmi samostatného nového šľachtického rodu Forgáčovcov.

Hrad prešiel viacerými rekonštrukciami a prístavbami čím postupne okrem pôvodnej gotickej podoby získaval renesančný aj barokový nádych. Hrad, ako sídlo Forgáčovcov,  pôsobil ešte aj v 18. storočí, kedy sa východná časť zmenila na posvätný okrsok s barokovým kostolom sv. Ignáca, v ktorom sa každý rok konali púte. Hrad spustol až po požiari v prvej polovici 19. storočia.

K zrúcanine sa dnes dá dostať dvomi značenými cestami a to buď od Kostolian pod Tribečom alebo od autokempingu Remitáž v Jelenci.

(zdroj: Hrady - najkrajšie zrúcaniny, DAJÁMA)
(zdroj foto: www.jozefjavurek.blog.sme.sk, www.kajinka.spaces.live.com)

Kontakt:
www.jelenec.sk


História hradu Gýmeš

Stavbu neskororománskeho hradu na vrchu Dúň, v pohorí Tribeč, inicioval medzi rokmi 1242 až 1250 Andrej, syn Ivánku z rodu Hunt-Poznanovcov. Takmer nepretržite ho vlastnila rodina Forgáčovcov, nejaký čas bol však aj v rukách Matúša Čáka Trenčianskeho a celkom trikrát bol zabratý kráľom. Pôvodný hrad pozostával z dvoch veží ohraničujúcich palác a hradby obkolesujúcej nádvorie s cisternou a hospodárskymi budovami, v tejto podobe odolal aj útokom českého kráľa Přemysla Otakara II. v rokoch 1271 a 1273. Neskôr bol rozšírený o východné predhradie a niekoľko palácov. V rámci renesančných prestavieb hradu v druhej polovici 16. a začiatkom 17. storočia bolo vybudované nové južné predhradie s bastiónovým opevnením. Už v roku 1619 vynovený hrad poškodili Betlenove povstalecké vojská a v rokoch 1663 a 1671 Turci, ktorí hrad aj nakrátko obsadili. Veľkolepú barokovú prestavbu rodového sídla uskutočnili v rokoch 1713 až 1755 Pavol IV. Forgáč spolu so synom Pavlom V. Na hrade bol vytvorený sakrálny okrsok s kostolom zasväteným sv. Ignácovi z Loyoly, kde sa ustanovila tradícia každoročných pútí. Zaviedol sa aj humorný zvyk zvaný "lopatový tanec", pri ktorom návštevníkov vítali pred hradnou bránou niekoľkými údermi po zadnej časti tela. Hrad pretrval v tejto podobe až do začiatku 19. storočia, kedy už neobývaný objekt začal postupne chátrať a v priebehu nasledujúcich niekoľkých desaťročí sa premenil na ruinu. Dnes sa o záchranu hradu usiluje občianske združenie CASTRUM GHYMES.

Zdroj:
Bóna, Martin: Hrad Gýmeš. Stručný sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava: Slovenský skauting. 2011.