Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Máloktoré mesto na Slovensku má takú dominantnú siluetu, akú starobylá Nitra. Nezabudnuteľný ráz jej dodáva predovšetkým Nitriansky hrad. Už z diaľky víta každého, kto sa rozhodol spoznať jeho slávu a dáva tak prísľub historickej i umeleckej atmosféry, ktorou dýcha celý hradný vrch. Nitriansky hrad sa vypína na návrší v srdci mesta, pôvodne ho obmývalo koryto rieky Nitry, ktoré bolo odklonené. Zostala však čarovná oblúková brána, cez ktorú sa ako cez jediné prístupové miesto vydáte zo Župného námestia na cestu historickým Horným mestom až pred brány samotného hradu.

Najstaršou historickou architektonickou pamiatkou, ktorá je ozdobou mesta Levice, je kamenný hrad z konca 13. storočia. O tom, kedy ho presne postavili nehovoria žiadne archívne materiály. Vieme však, že pre jeho výstavbu vybrali strategicky dobre chránené miesto na konci výbežku Štiavnického pohoria. Z hradu bol výborný výhľad na široké okolie a močaristý terén okolo neho sťažoval prístup k nemu. Prvým známym majiteľom Levického hradu bol Matúš Čák Trenčiansky. Z roku 1318 pochádza prvá písomná správa o jeho existencii, v ktorej sa spomína comes Jula z Topoľčianok ako kastelán a prívrženec Matúša Čáka. Po jeho smrti v roku 1321 sa hrad stáva kráľovským majetkom. Kráľ Karol Róbert, ktorý od 21. do 29. augusta 1321 aj sám sa zdržiaval na hrade, daroval Levický hrad a panstvo svojej manželke Alžbete. Spravovaním hradu bol poverený Imrich Bechei, ktorý sa stal zároveň aj tekovským županom.

Väčšina hradov je zahalená rúškom stredovekej noci. Inak na tom nie je ani zrúcanina hradu Hrušov. Dodnes je dominantou kremencového hrebeňa východných svahov Tribečského pohoria, v nadmorskej výške od 475 do cca 490 m. n. m.

Obec Podhradie je známa najmä vďaka Topoľčianskemu hradu, ktorý je ojedinelou stavebnou pamiatkou na území Slovenska. História jeho vzniku je úzko spätá s rodom Čákovcov. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho prešiel však do vlastníctva kráľa, neskôr patril pánom zo Sečian (Séchényiovci) a počas husitských vojen bol obsadený vojenskou posádkou podriadenou vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc.

Okres Topoľčany, obec Oponice

Jedným z hradov dohliadajúcich na údolie rieky Nitry s dôležitými stredovekými komunikáciami bol Oponický hrad. Jeho zrúcanina nad rovnomennou obcou nás i dnes upúta pri pohľade z údolia na členitý masív Tríbečského pohoria. Podobne v Oponiciach nechal postaviť kamenný hrad brat Matúša Trenčianskeho - magister Čák. V listinách sa Oponický hrad prvý raz spomína v roku l300, kedy ho spravoval Čákov kastelán komes Valentín.

Okres Nitra, obec Jelenec

Zrúcanina hradu Gýmeš sa nachádza nad obcou Jelenec v pohorí Tribeč. Hrad pochádza ešte z prvej polovice 13. storočia, kedy ho dal postaviť veľmož Ondrej z rodu Hunt – Poznanovcov. Hrad sa stal súčasťou novej obrannej línie Nitrianskej župy, keď sa po tatárskom vpáde potvrdilo, že pevná obrana územia si vyžaduje kamenné pevnosti. Potomkovia zakladateľa hradu Ondreja sa stali zakladateľmi samostatného nového šľachtického rodu Forgáčovcov.

Okres Zlaté Moravce, obec Topoľčianky

Počiatky Topoľčianskeho zámku sa dajú datovať od 13. storočia, kedy vznikla neveľká štvorcová stavba s rozmermi 10 x 9 m. Vstup do nej bol pre zabezpečenie lepšej obrany asi vo výške prvého poschodia po drevených schodoch. Medzi priekopou a samotnou stavbou bola postavená mohutná drevená palisáda. V 14. storočí boli k veži postupne pristavané ďalšie priestory a postupne vznikol hrad veľký asi 19,5 x 22,5 m.