Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Máloktoré mesto na Slovensku má takú dominantnú siluetu, akú starobylá Nitra. Nezabudnuteľný ráz jej dodáva predovšetkým Nitriansky hrad. Už z diaľky víta každého, kto sa rozhodol spoznať jeho slávu a dáva tak prísľub historickej i umeleckej atmosféry, ktorou dýcha celý hradný vrch. Nitriansky hrad sa vypína na návrší v srdci mesta, pôvodne ho obmývalo koryto rieky Nitry, ktoré bolo odklonené. Zostala však čarovná oblúková brána, cez ktorú sa ako cez jediné prístupové miesto vydáte zo Župného námestia na cestu historickým Horným mestom až pred brány samotného hradu.

Prvá brána pochádza z roku 1673 a nechal ju postaviť biskup a uhorský kancelár Tomáš Pálfy. Je preto ozdobená jeho erbom, vidieť na nej stopy po reťaziach padacieho mosta. Druhú bránu nechal koncom 16. storočia vystavať Zachariách Mošóci, biskup a veľký humanistický mysliteľ, podľa toho je i brána ozdobená. Iba máloktorý návštevník si uvedomí, že do hradu sa vchádza funkčnými vrátami, ktoré sú najstaršie používané vráta na Slovensku. Po prekročení brán sa ocitnete na nádvorí. Vaše kroky môžu viesť do Gotickej priekopy, v ktorej už dnes nežijú vojaci chrániaci hrad, ale slúži na oddych, zábavu. Nitrianske biskupstvo, ktoré na hrade sídli premenilo tento obranný priestor na letný amfiteáter, kde aj tie najnovšie filmy dostávajú iný nádych akejsi historickej pachute. Nielen film je v lete obľúbenou kultúrnou aktivitou na hrade. Po zotmení toto miesto prenecháva kúzelnú atmosféru koncertom, ktoré sa tu konajú. Ak však prídete počas dňa, určite vystúpte po schodoch do majestátnej Katedrály – Baziliky sv. Emeráma, ktorá je kolískou kresťanstva na Slovensku. Na miestach katedrály pravdepodobne stál už i náš najstarší kostol. Dnešná podoba katedrály vás ohúri barokovou výzdobou, a je v nej skrytých veľa tajomstiev. Pokiaľ pociťujete nedostatok vedomostí o našich praotcoch, ako nazývame svätých Cyrila a Metoda, určite neobíďte Diecézne múzeum. Nájdete v ňom dokonca listiny, ktoré bratia napísali. Čerešničkou na torte pre vás bude katedrálny poklad, ktorý sa nachádza v podzemnej časti múzea. Priestor ukrýva vzácne klenoty, z ktorých niektoré siahajú až do 15. storočia. Svoju atmosféru majú aj vojenské opevnenia, odkiaľ stráže vykonávali dozor nad hradom. Kazematy sú prístupné návštevníkom a iba sklenený mostík vás delí od ostatkov, ktoré pochádzajú z 8. storočia. Zanietenému oku neunikne ani najstaršie opevnenie hradu, tzv. Veľkomoravský val.
Už od roku 2012 drží stráž nad Nitrou na nádvorí hradu socha svätého Jána Pavla II., „selfie“ pod jeho rozpätými rukami je obľúbenou atrakciou, ktorú si návštevníci odnášajú z tohto miesta. Hrad dýcha posvätnou atmosférou, v ktorej sa snúbi história, kresťanská tradícia a tiež umelecké hodnoty. Jeho návšteva Vás vytrhne z dnešného rýchleho sveta, pookrejete pri výhľadoch na pulzujúce mesto, historické domy a tiež zelené kopce, ktoré Nitru obklopujú. Ak chcete Nitru vidieť ako na dlani, cítiť sa ako veľkomoravskí veľmoži, ktorí sa tu zdržiavali, ale v prvom rade, ak chcete poznať nielen históriu mesta, ale aj históriu celého Slovenska, určite navštívte Nitriansky hrad.

História Nitrianskeho hradu

Nitriansky hrad patrí k najstarším dochovaným stavbám v Nitrianskom kraji. Strategická poloha hradného kopca, pôvodne obklopeného meandrovitým korytom rieky Nitry, bola osídlená od pradávnych čias. Podľa archeologických vykopávok sa prvé počiatky stavebnej činnosti na hradnom kopci dajú vystopovať do rímskych čias, kedy na hrade bolo keltské, dácke a neskôr germánske osídlenie. 

Prvá písomná zmienka o opevnenom hradisku na mieste dnešného hradu pochádza z roku 871. V nej sa spomína stavebná činnosť kniežaťa Pribinu a posvätenie jeho kostola v Nitre okolo roku 830. Po pričlenení Nitrianskeho kniežatstva do moravského panstva Nitrianske hradisko zostalo významným sídelným centrom. V období Veľkej Moravy sa v Nitre zdržiaval knieža Svätopluk a v rokoch 880 - 892 tu bolo aj biskupské sídlo. Po páde Veľkej Moravy toto biskupstvo zaniklo, po vzniku uhorského štátu ho však už v druhej polovici 11. storočia obnovili. Význam Nitrianskeho hradu v tomto čase potvrdzuje tzv. Maurova legenda z rokov 1064 - 1070, ktorá spomína na hrade Baziliku sv. Emeráma, do ktorej uložili pozostatky sv. Ondreja a Beňadika.

Po vzniku Uhorska Nitriansky hrad zostáva sídlom údelného kniežatstva, ktorému vládne nástupca uhorského trónu. V tomto období sa pôvodné valové hradby menia na hradby kamenné. Ako silný a kamenný hrad Nitra odolala tatárskemu vpádu v roku 1241, no o tri desaťročia neskôr roku 1271 ho však veľmi poškodil požiar počas obliehania Přemyslom Otakarom II. Po požiari obnovili nielen kostol, ale pravdepodobne aj opevnenie hradu. Začiatkom 14. storočia ho dva razy po sebe dobyl Matúš Čák a roku 1431 ho obliehali husiti. Za kráľa Žigmunda vybudovali v prvej polovici 15. storočia nové hradné opevnenie, aj z toho sa nám však zachovalo málo, pretože roku 1465 znovu spustošilo hrad vojsko kráľa Mateja Korvína. K ďalším opevňovacím stavbám na hrade prišlo v 16. storočí, v čase tureckého nebezpečenstva, keď postavili renesančný hradný palác a novú vnútornú hradnú bránu.

Počas stavovských povstaní v prvej polovici 17. storočia bol hrad centrom vojenských operácií a v roku 1663 sa dokonca dostal na krátky čas do rúk Turkov. Po odstránení škôd prebudovali v rokoch 1673 - 1674 celý obranný systém hradu podľa požiadaviek modernej fortifikácie. K veľkej stavebnej a obnovnej činnosti došlo na hrade však až po skončení povstania Františka Rákócziho na začiatku 18. storočia, keď prestavali tzv. horný kostol a vybudovali nový biskupský palác.     

Stále prestavby hradu takmer úplne zotreli jeho pôvodnú podobu. Z najstaršej vývojovej etapy je odkrytá časť veľkomoravskej palisády, ktorú je možne vidieť v otvorených kazematoch. R románskej doby sa zachovala iba časť kostola sv. Emeráma z prvej polovice 13. storočia. Z gotického obdobia ostala časť hradobného múru a veľký gotický (tzv. horný) kostol z prvej polovice 14. storočia. Zo 16. storočia sa zachovala vnútorná hradná brána. V pomerne dobrom stave sa nám zachovali iba stavby z konca 17. a z 18. storočia. Pre verejnosť sú prístupné hradné nádvoria, kazematy s veľkomoravským valom, Vazilová veža, Katedrála sv. Emeráma a Diecézne múzeum. 

Hradný areál

Otvorené celoročnePondelok – Nedeľa od 07.00 hod– 18.00 hod

Katedrála sv. Emeráma

Otvorené sezóneNávštevné dni v letnej sezóne:

Pondelok – Sobota od 09.00 do 12.00 hod., a od 13,00 do 18,00 hod.
Nedeľa od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.

Návštevní dni v zimnej sezóne: 

Pondelok -Nedeľa od 9.00 do 12.00 h. a od 13.00 do 16.00 hod.
Hromadné návštevy je potrebné objednať vopred

Kazematy a Vazilová veža

Otvorené len v letnej sezóne

Utorok – Nedeľa od 10.00 do 18.00 hod., vstupy každých 20 minút od celej hodiny

Nitriansky hrad

Diecézne múzeum

Otvorené len v letnej sezóneNávštevné dni:

Utorok - Nedeľa od 10.00 do 18.00 hod

Kontakt:

Nám. Jána Pavla II. č. 7, P. O. Box 46/A,
950 50 NITRA, Slovenská republika

+42137-772-1747
+42137-772-1724
mob. 0903 982 802

www.nitrianskyhrad.sk
www.nisys.sk