Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Okres Nitra, mesto Nitra

Táto pôvodne neskorobaroková palácová stavba vznikla v r. 1777 ako dôstojné sídlo Nitrianskej župy a tiež v snahe ochrániť vstup do Horného mesta. Dnešnú podobu dostala počas rozsiahlej prestavby v r.1903-1908, kedy bola secesne upravená podľa projektu V.Cziglera. Budova je štvorkrídlová, na hlavnom priečelí trojpodlažná, rozšírená prístavbou s podjazdom, ktorá siaha až k Hornému Palánku (je pozostatkom protitureckého opevnenia).

Mestská radnica v Komárne

Najcharakteristickejšou neorenesančnou pamiatkou v Komárne je budova Radnice. Pôvodná jednoposchodová budova bola postavená v rokoch 1718-1719 v barokovom slohu. V roku 1725 bola prestavaná, ale zemetrasenie v roku 1763 ju úplne zničilo. Obnova budovy sa ukončila v roku 1766 a v roku 1767 sa pristavala aj veža, ale často sa opakujúce prírodné katastrofy ju opäť zničili.

Okres Topoľčany, mesto Topoľčany

Dominantná secesná stavba postavená po r. 1912 v bloku zástavby južnej strany námestia, s vnútorným nádvorím. Bola postavená ako účelová stavba pre potreby mestskej samosprávy.

Okres Komárno, mesto Komárno

Neogotická budova bývalého Dôstojníckeho pavilónu sa nachádza v susedstve nám. gen. Klapku, smerom k Novej a Starej Pevnosti. Postavený bol v rokoch 1858 až 1863 v neogotickom slohu inšpirovanom anglickou gotikou. Na jeho hlavnej fasáde je umiestnený nápis: VIRIBVS VNITIS – V jednote je sila - heslo Františka Jozefa I. Pôvodne budova slúžila ako súbor dôstojníckych bytov pre dôstojníkov cisárskej a kráľovskej armády a ich rodiny.

Okres Nitra, mesto Nitra - Horné mesto

Najväčšia monumentálna palácová budova v Hornom meste. V budove je umiestnená veľká diecézna knižnica. Seminár nechal postaviť v rokoch 1764 až 1770 biskup Gustíny, posledný nitriansky biskup – župan v neskorobarokovom slohu.

Okres Komárno, mesto Komárno

Dvojpodlažná budova, postavená okolo roku 1800 v klasicistickom štýle so 16-osovou hlavnou fasádou, ktorá má v strede rustikovaný rizalit  zakončený tympanónom. Vjazd do objektu lemovaný portálom je uprostred fasády. Nad ním sa nachádza balkón so železnou klasicistickou mrežou. Budova sa do dvora otvára arkádami.

Okres Nitra, mesto Nitra - Horné mesto

Druhá najväčšia monumentálna palácová architektúra v Hornom meste v historizujúcom slohu, postavená v rokoch 1876 – 1884. Zásluhu na jeho postavení mal biskup A. Roškoványi. Je to dvojpodlažná budova postavená v tvare “U” na staršom základe. Vstupný portál zdôraznený balkónom a dvoma nosnými stĺpmi.

Okres Nitra, mesto Nitra

Viete, kde môžete uvidieť v Nitre UFO? Pozor, nejde o objekt mimozemskej civilizácie alebo lietajúci tanier. Tak prezývajú nitrianski študenti Aulu maximu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Okres Nitra, mesto Nitra - Horné mesto

Klasicistickú palácovú stavbu dal postaviť v rokoch 1818 – 1821 biskup Jozef Kluch pre kanonikov. Neskôr bola z časti empírovo prestavaná. Je to jednoposchodový objekt s pôdorysom obdĺžnikového tvaru s prístavbou vo dvore do pravého uhla. Vstupná brána je kópiou dnes už nejestvujúcej brány zoborského kláštora.