Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Pár kilometrov za Nitrou, v časti obce Beladice – Pustý  Chotár nájdete neoklasicistický kaštieľ ponorený v rozľahlom tichom parku, v ktorom je inštalovaná výnimočná galéria. K rozmanitosti kultúrneho života v nitrianskom regióne v minulosti prispieval i Medzinárodný keramický workshop. Začiatky tohto významného podujatia siahajú do roku 1999, kedy sa uskutočnil po prvýkrát. Do roku 2009 bolo zorganizovaných spolu 8 ročníkov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 50 umelcov z 22 krajín celého sveta. Workshopy sa pravidelne konali v areáli Park Hotela Tartuf, ktorého súčasťou je Kaštieľ Pustý Chotár, národná kultúrna pamiatka.

Úchvatná poloha mesta Nitry s majestátnym Zoborom na severe a s hrdo sa týčiacim 1000 - ročným hradom s katedrálou uprostred mesta, je okúzľujúcim zámerom pre neorenesančnú budovu radnice, v ktorej sídli Ponitrianske múzeum.

Apponyiovská knižnica v Oponiciach vznikla z bezprostrednej lásky ku knihe. Založil ju vo Viedni mecenáš a oponický gróf ANTON JURAJ APPONYI (1751-1817). Knihy miloval a celý život ich zbieral. Apponyi nazhromaždil počas svojho života vyše 30 000 vzácnych kníh – pre porovnanie dnes ich je v knižnici už iba polovica teda niečo okolo 15 000... Knižnica na konci 18. storočia mala viac ako 400 prvotlačí! Medzi veľmi vzácne patrilo dielo „Prudentii Aurelii Opera“ písané bolo na pergamene a pochádzalo z  9.storočia, Danteho „Allighieri comedia col comento“ s rytinami Sandra  Boticcelliho či slávna Biblia od Johanna Gutenberga z roku 1435 sa dnes považujú za absolútne skvosty európskeho knihovníctva... taká bola knižnica na výslní svojej doby.

Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva sa nachádza v centre nádvoria Nitrianskeho hradu. Je prvým diecéznym múzeom na Slovensku. Dňa 5. júla 2007 v deň sviatku sv. Cyrila a Metoda bola po zložitom období príprav otvorená jeho prvá časť – dlhodobá expozícia literárnych pamiatok úzko spätých s počiatkami kresťanstva na našom území, pomenovaná bola príznačne – Keď písmo prehovorí. Múzeum je od roku 2008 koncipované do dvoch častí, kedy bolo rozšírené o klenotnicu. Druhá časť expozície je pomenovaná Skvosty Katedrály – baziliky Svätého Emeráma a vystavujú sa v nej prevažne predmety z liturgického inštrumentária katedrály, najmä starobylé kalichy a  monštrancie.

V Nitre nenájdete len nákupné galérie ponúkajúce lacný tovar a prchavú zábavu, ale aj jednu ozajstnú galériu plnú hodnoteného výtvarného umenia – Nitriansku galériu.

Nitrianska galéria bola založená 1. januára 1965 a sídli v budove bývalého Župného domu, ktorý nemôžete minúť cestou na Nitriansky hrad. Galéria sa vo svojej odbornej, prezentačnej a zbierkotvornej činnosti sústreďuje prevažne na umenie 20. a 21. storočia. Nemá síce stále expozície zo svojich zbierok, no napriek tomu ponúka vo svojich až piatich výstavných priestoroch prezentácie rôzneho charakteru, na ktorých si každý milovník umenia príde na svoje.

Misijné múzeum národov a kultúr vzniklo z predmetov, ktoré priniesli slovenskí misionári Spoločnosti Božieho Slova keď prichádzali domov na dovolenku. Nakoľko pracujú na všetkých kontinentoch v zbierkach sú predmety zo všetkých kútov sveta. Sú to väčšinou predmety dennej potreby, ktoré užívajú jednoduchí ľudia, medzi ktorými misionári žijú. Preto sa v múzeu stretnete s exponátmi, ktoré nám pripomínajú život v dávnych dobách. V zbierke sú aj náboženské , dekoračné a ozdobné predmety, šaty a zbrane. Niektoré exponáty dostali misionári ako prejav vďačnosti za ich službu a príspevok pre rozvoj krajiny kde pracujú.

Nové Zámky, mesto rozprestierajúce sa v samom srdci Podunajskej nížiny, kedysi strategicky dôležitá pevnosť a centrum protitureckej obrany – dnes predstavuje jedno z významných kultúrnych centier Nitrianskeho regiónu.

Atmosféru a osobitú identitu mesta charakterizuje aj kultúrny odkaz, ktorí zanechali významní rodáci, medzi ktorými majú svoje osobité zastúpenie aj výtvarníci, ako napríklad Lajos Kassák, Otto Csicsátka, Lajos Luzsica, Gejza Kukán alebo Juraj Meliš. 

Patrí k najstarším múzejným inštitúciám na Slovensku, bolo založené v r. 1886. Časť jeho rozsiahleho zbierkového fondu (viac ako 140 000 kusov zbierkových predmetov) je v súčasnosti prezentovaná v piatich budovách a ôsmich stálych expozíciách.

Neďaleko malebnej zrúcaniny Topoľčianskeho hradu v  údolí rieky Nitry leží okresné mesto Topoľčany, vyznačujúce sa bohatým kultúrno-spoločenským životom. Medzi inštitúcie, ktoré sa významnou mierou podieľajú na realizácii kultúrnych aktivít v meste, nesporne patrí aj Tribečské múzeum v Topoľčanoch.

Je to hipologická expozícia, kde „konskí šľachtici“ na starých obrazoch majú štyri nohy a exotické mená - Maestoso či Shagya. Na stenách visia nebožiece, snice a bahry. Miestnosti ukrývajú bričky, špeciálny postroj na ruskú trojku, na akej sa vozil rozprávkový Mrázik, a dokonca aj čierne drevené kupé prezidenta Masaryka.

Múzeum je od r. 1978 súčasťou Výstavníctva Agrokomplex. Slovenské poľnohospodárske múzeum sa stalo vedeckovýskumným a dokumentačným centrom vývoja poľnohospodárstva a nadväzujúceho spracovateľstva na Slovensku.

Základinou pre vznik mestského múzea v Leviciach bola súkromná zbierka vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval svoju rozsiahlu zbierku mestu v roku 1927. Prvým sídlom múzea sa stáva radnica, a tu bola otvorená i prvá expozícia tzv. Nécseyho izba. V priebehu ďalších rokov sa zbierka mestského múzea postupne rozrastala, stagnáciu múzejnej činnosti a značné poškodenie zbierok zapríčinila až 2. svetová vojna. V roku 1958 sa múzeum sťahuje do areálu Levického hradu. V druhej polovici 20. storočia bol chátrajúci hradný areál využívaný rôznymi inštitúciami a na rôzne účely a podľa toho sa menila i jeho podoba.