Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Nové Zámky, mesto rozprestierajúce sa v samom srdci Podunajskej nížiny, kedysi strategicky dôležitá pevnosť a centrum protitureckej obrany – dnes predstavuje jedno z významných kultúrnych centier Nitrianskeho regiónu.

Atmosféru a osobitú identitu mesta charakterizuje aj kultúrny odkaz, ktorí zanechali významní rodáci, medzi ktorými majú svoje osobité zastúpenie aj výtvarníci, ako napríklad Lajos Kassák, Otto Csicsátka, Lajos Luzsica, Gejza Kukán alebo Juraj Meliš. 

Rady týchto umelcov dopĺňa aj akademický maliar, grafik, ilustrátor a v neposlednom rade znalec a zanietený zberateľ umenia – Ernest Zmeták, ktorý sa svojou celoživotnou tvorivou aktivitou a zberateľskou činnosťou zaslúžil vo veľkej miere o kultúrny rozvoj nielen Nových Zámkov, ale aj celého Slovenska. Z jeho podnetu bola v roku 1979 zriadená v jeho rodnom meste Galéria umenia, ktorej spolu s manželkou Danicou Zmetákovou venovali rozsiahlu zbierku diel slovenského, maďarského a európskeho umenia 16. – 20. storočia. Práve staré umenie, zamerané na stredoeurópsku lokalitu, a diela starých majstrov, ktoré tvorili jadro Zmetákovej zbierky, vyplnili spolu s obrazmi predstaviteľov slovenskej, českej a maďarskej modernej maľby a sochy 19. – 20. storočia priestory hlavnej stálej expozície.

V komplexe výstavných miestností galérie sa nachádza taktiež expozícia venovaná všestrannému umelcovi Lajosovi Kassákovi. Tento priestor je koncipovaný ako pocta legende avantgardy stredoeurópskeho kontextu. Stála expozícia prezentuje výtvarnú tvorbu umelca, v rámci ktorej môžeme vidieť prezentáciu rôznych polôh výtvarného vyjadrenia autora – cez realistické diela a symbolické krajiny, až po abstraktné kompozície v zmysle obrazových architektúr, diel tvorených v duchu konštruktivizmu, kde konštruktívnu montáž spájal so surrealistickou obraznosťou. Expozícia obsiahla okrem týchto diel aj diela umelcov, ktorí výtvarne reagovali na tvorbu Kassáka – pocty a rôzne interpretácie z projektov organizovaných pri Kassákových jubileách, taktiež tu môžeme vidieť rôzne dokumenty a ukážky z literárnej práce.

Výstavnú činnosť napokon dopĺňajú prehliadky krátkodobých výstav výtvarného umenia, ktoré v prvom rade reflektujú výtvarnú scénu a aktivitu na poli súčasného umenia. Galéria ponúka okrem prezentácie klasických umeleckých a výtvarných médií (výstavy zamerané na tradičnú maľbu, grafiku alebo sochu) aj priestor pre alternatívnejšie vyjadrenie a prezentuje vo veľkej miere súčasné formy umenia, ktoré sa často pohybujú v neokonceptuálnych  rovinách a teda viac komunikujú s človekom ako takým a „nútia“ ho k hlbšiemu uvažovaniu o sebe samom, o živote, okolitom svete...ponúkajú umenie, ktoré nechce mlčať, ale chce rozprávať o zaujímavých a nekompromisne aktuálnych témach a ideách. Niektoré výstavy sú tiež koncipované ako subjektívna výpoveď autora smerujúca k absolútnej sebareflexii - zhodnoteniu seba samého, vlastnej tvorby a progresu, ktorý sprevádza hľadanie odpovedí na mnohé otázniky alebo i výkričníky.

Návštevné dni:

Utorok – Piatok: 8.00 – 17.00
Sobota: 9.00 – 13.00

Kontakt:
GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA V NOVÝCH ZÁMKOCH
Björnsonova 1
940 54  Nové Zámky
Telefón: +421/35/640 84 40

www.galerianz.eu