Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Neďaleko malebnej zrúcaniny Topoľčianskeho hradu v  údolí rieky Nitry leží okresné mesto Topoľčany, vyznačujúce sa bohatým kultúrno-spoločenským životom. Medzi inštitúcie, ktoré sa významnou mierou podieľajú na realizácii kultúrnych aktivít v meste, nesporne patrí aj Tribečské múzeum v Topoľčanoch.

Múzeum sídli v  čiastočne zrekonštruovanej budove bývalého kráľovského obvodného súdu, postavenej v  r. 1895. O osem rokov neskôr bola budova súdu prestavaná aj pre účely väznice podľa projektu dvoch architektov z  Budapešti. V podmienkach regiónu objekt ako predstaviteľ eklektickej architektúry predstavuje ojedinelý typ so špecifickým zameraním, z hľadiska funkčného a historického má celoslovenský význam. Pre svoje architektonické, urbanistické a historické hodnoty bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku

Už vstupom do budovy nášho múzea sa vám prihovoria doby dávno minulé. K návratu do minulosti prispieva nielen pohľad na zaujímavé architektonické prvky (strop s  krížovou klenbou, postranné pilastre, schodisko s vretenovým múrom a balustrádami a iné), ale aj na starobylé predmety (románska krstiteľnica či historický nábytok), nachádzajúce sa vo vstupnom  komunikačnom priestore. Do múzejného priestoru je vtesnaný aj kus prírody, prezentovaný rozmanitými exponátmi zastupujúcimi flóru a faunu regiónu stredné Ponitrie. K unikátom prírodovednej expozície, ktoré uvidíte len v našom múzeu, nesporne patria predmety z  paleontologickej zbierky. Rozmermi a majestátnosťou veľmi atraktívne exponáty predstavujú dva nálezy fosílnych zvyškov treťohorného chobotnatca – „mastodonta“ (vek sedimentov nálezísk pred cca 5-6 miliónmi rokov). Ide o výnimočne dobre zachovanú sánku so zubami (lokalita Biskupová) a  takmer kompletnú lebku s impozantnými klami, ktorá dosahuje dĺžku cca 3370 mm (lokalita Kuzmice). V rámci Slovenska sa uvedené nálezy radia k skutočným unikátom, a  aj v  celoeurópskom meradle patria medzi vedecky najcennejšie fosílie mastodontov. Objav lebky v  r. 1960 v dnes už takmer zaniknutej pieskovni je významný aj z dôvodu, že prispel k založeniu múzea v Topoľčanoch.

Zbierkový fond Tribečského múzea obsahuje takmer 81 600 ks predmetov dokumentujúcich prírodu a spoločnosť topoľčianskeho regiónu a  dejiny pivovarníctva na Slovensku. Ich jednotlivé tematické súbory môžete postupne vidieť na krátkodobých výstavách a prezentačných podujatiach s tvorivými dielňami alebo v  rámci rôznych vzdelávacích programov. V prípade záujmu k dispozícii je vám aj knižnica s  bohatým fondom odbornej literatúry, múzejný fotoarchív, odborné poradenstvo, a tiež si môžete zakúpiť publikácie z edičnej činnosti múzea.

Návštevné dni:

Pondelok – piatok: 8.00 – 16.30
Sobota: 10.00 – 16. 00

Kontakt: 
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská ulica č.291
955 01 Topoľčany
www.tribecskemuzeum.sk