Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Múzeum je od r. 1978 súčasťou Výstavníctva Agrokomplex. Slovenské poľnohospodárske múzeum sa stalo vedeckovýskumným a dokumentačným centrom vývoja poľnohospodárstva a nadväzujúceho spracovateľstva na Slovensku.

Poslaním múzea je dokumentovať a zhromažďovať doklady na zaobstarávanie obživy od čias zberačstva, cez obdobie cieľavedomej produkcie potravín až po súčasnosť. Okrem technických a technologických postupov výroby potravinových produktov venuje múzeum pozornosť aj vývojovým trendom spracovania biologických produktov na potraviny, technické suroviny a výrobky, sleduje vývoj poľnohospodárskej osvety, školstva, vedy a výskumu, práce a duchovného života roľníctva na Slovensku. 

Zbierkový fond múzea v súčasnosti predstavuje 26 178 exponátov - poľnohospodárskeho náradia, strojov, zoologických, botanických a múzejných predmetov. Knižnica má vyše 38 000 knižných a časopiseckých jednotiek so vzťahom k poľnohospodárstvu. Vzácnym unikátom je prevádzkovanie úzkokoľajnej parnej poľnej železnice. Táto železnica bola prevezená z okolia Želiezoviec, kde sa nachádzali koľajnice z rokov 1881 až 1908. Dnes prevádzkuje Nitrianska poľná železnica tri parné rušne, najstarší U 35 901 z roku 1918, a jeden dieselelektrický rušeň. Pre osobnú prepravu slúžia štyri vyhliadkové vozne. 

(zdroj: www.agrokomplex.sk)

Návštevné dni:

Streda - Piatok: 9.00 - 17.00, vstupy o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00
Sobota:
10.00 - 18.00, vstupy o 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
Nedeľa:
13.00 - 18.00, vstupy o 13.00, 15.00


Kontakt:
Dlhá 92,

950 50, Nitra
Tel.: +421/37/657 25 53, +421/911/404 001
www.agrokomplex.sk