Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Úchvatná poloha mesta Nitry s majestátnym Zoborom na severe a s hrdo sa týčiacim 1000 - ročným hradom s katedrálou uprostred mesta, je okúzľujúcim zámerom pre neorenesančnú budovu radnice, v ktorej sídli Ponitrianske múzeum.

Hoci čas vzniku múzea sa nedá porovnávať s časom vzniku osídlenia Nitry – predchodca terajšieho múzea sa verejnosti otvoril 26. mája 1878 – bohatá história mesta spätá s územím Slovenska od praveku až po dnes, sa preniesla aj do múzea. Expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska nás prenesie do čias dávnominulých, o ktorých prinášajú svedectvo len archeologické artefakty. V našej archeologickej klenotnici Vás privíta jedna z najstarších dám pochádzajúca z územia Slovenska – Moravianska Venuša, unikátne predmety z eneolitu, doby bronzovej, železnej i rímskej, prekrásne šperky z doby Veľkomoravskej ríše i vrcholného stredoveku.

Múzeum každoročne pripravuje 10-15 príležitostných i tematických výstav. Pre školákov, rodiny s deťmi i seniorov rôzne interaktívne programy, ktoré nielen zabavia, ale prinesú i nové poznatky. 

Ponitrianske múzeum ako zariadenie vlastivedného typu realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v nitrianskom regióne v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a numizmatiky.

Prvými zberateľmi muzeálií a zakladateľmi múzea v Nitre boli profesori a študenti piaristického gymnázia.Svoju zbierku pod názvom Zbierka starožitností nitrianskej župy r.k. vyššieho gymnázia sprístupnili verejnosti v máji 1878. Zbierka sa stala základom pre vznik Župného múzea Nitrianskej župy v Nitre, ktoré založili v roku 1896 a v roku 1900 slávnostne otvorili. V priestoroch piaristov zostalo aj v ďalších rokoch. Od roku 1951 do roku 1962 bolo zrušené, pričom po obnovení činnosti sídlilo v budove Veľkého seminára. V roku 1990 sa odsťahovalo do mestskej radnice. Sídlom múzea je novorenesančná budova, ktorá bola postavená v roku 1880 ako radnica podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku. Budova je kultúrnou pamiatkou.

(zdroj: www.muzeum.sk)

Návštevné dni: 

Pondelok: 9.00 - 15.00

Utorok - Piatok: 9.00 - 11.30, 12.00 - 17.00

Sobota - Nedeľa: 10.00 - 17.00

Kontakt:
Ponitrianske múzeum

Štefánikova trieda 1

949 01 Nitra

Tel.: 037/ 651 00 00, 651 42 53

www.muzeumnitra.sk