Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva sa nachádza v centre nádvoria Nitrianskeho hradu. Je prvým diecéznym múzeom na Slovensku. Dňa 5. júla 2007 v deň sviatku sv. Cyrila a Metoda bola po zložitom období príprav otvorená jeho prvá časť – dlhodobá expozícia literárnych pamiatok úzko spätých s počiatkami kresťanstva na našom území, pomenovaná bola príznačne – Keď písmo prehovorí. Múzeum je od roku 2008 koncipované do dvoch častí, kedy bolo rozšírené o klenotnicu. Druhá časť expozície je pomenovaná Skvosty Katedrály – baziliky Svätého Emeráma a vystavujú sa v nej prevažne predmety z liturgického inštrumentária katedrály, najmä starobylé kalichy a  monštrancie.

Dokladom latinského písomníctva je najstaršia zachovaná rukopisná kniha na území Slovenska aj celého bývalého Uhorska – Nitriansky evanjeliár. Tento prekrásne iluminovaný kódex obsahuje 50 pergamenových fólií s karolínskou minuskulou napísanými výňatkami z evanjelií. Fólie boli vložené do hrubých drevených dosiek. Predná bola v 1. polovici 14. stor. ozdobená pozláteným strieborným reliéfom, patriacim k najvzácnejším gotickým kovovým plastikám na Slovensku. Predstavuje ukrižovanie Krista s postavami Panny Márie a apoštola Jána. V spodnej časti reliéfu sa nachádza relikviár v podobe dvojramenného kríža poukazujúceho na byzantský liturgický vplyv. Miestom vzniku tohto literárneho skvostu je pravdepodobne  skriptórium benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku a možno ho datovať do okolia roku 1083. (Zdroj:  text a foto - www.nitrianskyhrad.sk)   

Návštevné dni:

Apríl – Október: Utorok – Nedeľa: 10.00 – 18.00
November – Marec: Sobota – Nedeľa: 10.00 – 15.00

Kontakt:
Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva

Nám. Jána Pavla II. č. 7
950 50, NITRA
Tel.:+421/37/772 17 47
Tel.:+421/37/772 17 24
Mob.:+421/903/982 802
www.nitrianskyhrad.sk