Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Misijné múzeum národov a kultúr vzniklo z predmetov, ktoré priniesli slovenskí misionári Spoločnosti Božieho Slova keď prichádzali domov na dovolenku. Nakoľko pracujú na všetkých kontinentoch v zbierkach sú predmety zo všetkých kútov sveta. Sú to väčšinou predmety dennej potreby, ktoré užívajú jednoduchí ľudia, medzi ktorými misionári žijú. Preto sa v múzeu stretnete s exponátmi, ktoré nám pripomínajú život v dávnych dobách. V zbierke sú aj náboženské , dekoračné a ozdobné predmety, šaty a zbrane. Niektoré exponáty dostali misionári ako prejav vďačnosti za ich službu a príspevok pre rozvoj krajiny kde pracujú.

Časť zbierky tvoria exponáty pána kardinála Jozefa Tomku. Ako prefekt Kongregácie pre šírenie viery navštívil mnohé krajiny a niektoré z predmetov, ktoré dostal, zapožičal pre naše múzeum. Múzeum v Misijnom dome v Nitre vznikalo približne od roku 1925.V roku 1950, keď bola činnosť Spoločnosti Božieho Slova prerušená, zlý osud postihol aj múzeum. Mnohé exponáty sa stratili alebo boli zničené. Časť z nich sa potom vrátila späť do misijného domu a 15. augusta 1996 bolo múzeum znova otvorené. V posledných rokoch sa viackrát zbierky múzea rozšírili a doplnili o nové exponáty. Najväčšie rozšírenie je v roku 2008, keď pribudne asi 250 exponátov zvierat, hadov, jašterov a vtákov zo všetkých svetadielov a aspoň taký istý počet etnografických predmetov. 

Misijné múzeum je prístupné všetkým vrstvám obyvateľstva. Navštevujú ho hlavne žiaci s študenti zo Slovenska i zahraničia.


(zdroj: www.nitra.sk)

Návštevné dni:

Pondelok - Sobota: 14.00 - 18.00
Nedeľa: 10.00 - 16.00

Kontakt: 
Misijné múzeum
Kalvária 3
949 01 Nitra
Tel.:+421/037/776 94 01,+421/037/776 94 40
www.verbisti.sk