Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Patrí k najstarším múzejným inštitúciám na Slovensku, bolo založené v r. 1886. Časť jeho rozsiahleho zbierkového fondu (viac ako 140 000 kusov zbierkových predmetov) je v súčasnosti prezentovaná v piatich budovách a ôsmich stálych expozíciách.

V centre mesta v Kultúrnom paláci sa návštevníci môžu zoznámiť s najstaršou históriou regiónu a mesta, pozoruhodné sú keltské, rímske a neskoroavarské archeologické nálezy. V rímskej sále sú vystavené rôzne predmety z 2.- 4. stor. po Kr. (keramika, sklo, bronzové predmety, stavebné prvky) pochádzajúce z rímskych táborov Brigetio a Kelemantia pri Iži. V stredoveku mesto bolo dôležitým obchodným a remeselníckym centrom, o tom svedčia mnohé cechové pamiatky. V záverečnej časti expozície sú prezentované typické vodné remeslá (rybárstvo, mlynárstvo, ryžovanie zlata), tu sa návštevníci môžu pokochať aj interiérom hlineného roľníckeho domu z r. 1871 postaveného v Martovciach.

Expozícia v Zichyho paláci pri radnici mesta približuje návštevníkom históriu a rozvoj mesta od polovice 19. storočia až do konca 2. svetovej vojny. V tejto budove je aj ďalšia expozícia múzea venovaná slávnym rodákom mesta – spisovateľovi Mórovi Jókaimu a hudobnému skladateľovi Franzovi Lehárovi.

Neďaleko od Kultúrneho paláca, pri kostole sv. Ondreja v budove  múzea a knižnice je umiestnená nielen galéria múzea, ale aj dlhodobá prírodovedná výstava s názvom „Príroda Podunajska“.

Rímske lapidárium múzea očakáva svojich návštevníkov v severnej časti mesta v unikátnej budove – v bašte VI, ktorá je súčasťou mohutného pevnostného systému v Komárne. Z rozsiahlej rímskej zbierky sú tu  vystavené oltárne a náhrobné kamene, sarkofágy a iné kamenosochárske pamiatky.

Jedinou vysunutou expozíciou múzea je roľnícky dom z r. 1871 v Martovciach s originálnym zariadením.

Návštevné dni:

Utorok -Sobota: 9.00 - 17.00

Kontakt: 
Podunajské múzeum
Palatínova 13

945 05 Komárno

Tel.: 035 773 14 76

www.muzeumkn.sk