Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Základinou pre vznik mestského múzea v Leviciach bola súkromná zbierka vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval svoju rozsiahlu zbierku mestu v roku 1927. Prvým sídlom múzea sa stáva radnica, a tu bola otvorená i prvá expozícia tzv. Nécseyho izba. V priebehu ďalších rokov sa zbierka mestského múzea postupne rozrastala, stagnáciu múzejnej činnosti a značné poškodenie zbierok zapríčinila až 2. svetová vojna. V roku 1958 sa múzeum sťahuje do areálu Levického hradu. V druhej polovici 20. storočia bol chátrajúci hradný areál využívaný rôznymi inštitúciami a na rôzne účely a podľa toho sa menila i jeho podoba.

Do zachovalých budov sa presťahovali depozitáre múzea z nevyhovujúcich priestorov františkánskeho kláštora. Všetky budovy postupne prešli pod správu Tekovského múzea v Leviciach a koncom 80. rokoch sa začalo s rekonštrukciou centrálnej budovy múzea tzv. Kapitánskej budovy. Dnes je v tejto budove umiestnená stála expozícia, Galéria Jozefa Nécseyho, jedna výstavná miestnosť, koncertná sála, riaditeľstvo a kancelárie pracovníkov múzea. V priestore južnej bašty stojí amfiteáter, ktorý bol postavený v rokoch 2005 – 2006. Je dejiskom rôznych koncertov a divadelných predstavení. V Dobóovskom kaštieli je pre verejnosť sprístupnená jedna výstavná miestnosť a tiež kultúrno – výchovná miestnosť, využívaná najmä počas podujatí organizovaných múzeom.

Zbernou lokalitou Tekovského múzea v Leviciach je územie Levického okresu, bohatý zbierkový fond z oblasti prírodných vied, archeológie, histórie, národopisu, numizmatiky a výtvarného umenia je dnes zastúpený viac ako 120 tisíc kusmi zbierkových predmetov. Stála expozícia ponúka návštevníkom prierez históriou nášho regiónu, od archeológie, histórie farmácie, histórie hradu, cechy a remeslá, spoločenský život a ľudový odev, taktiež predstavuje slávne fotografie levického rodáka Ladislava Bielika z augusta 1968. Okrem stálej expozície a dočasných výstav návštevník môže navštíviť rôzne podujatia organizované Tekovským múzeom v Leviciach ako napr. Noc múzeí a galérií, Týždeň v múzeu, Levické hradné slávnosti, bábkové divadlo, tvorivé dielne a i. Súčasťou Tekovského múzea v Leviciach sú dve vysunuté expozície Skalné obydlia Brhlovce a Vodný mlyn Bohunice.

Autor textu: Mgr. Nikola Mihálová

Návštevné dni:

Október - Máj: Pondelok - Piatok: 9.00 - 16.00, Nedeľa: 10.00 - 16.00
Jún - September: Pondelok - Piatok: 9.00 - 18.00, Sobota - Nedeľa: 10.00 - 18.00

Kontakt: 
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
ul. sv. Michala 40
934 69 Levice
Tel.: +421/36/631 21 12, +421/36/631 28 66
www.muzeumlevice.sk


Skalné obydlia v Brhlovciach

V hontianskej obci Brhlovce patria medzi najzaujímavejšiu ľudovú architektúru na Slovensku. Sú to do skaly vytesané a z prednej strany uzatvorené miestnosti, ktoré v minulosti slúžili na uskladnenie poľnohospodárskych produktov, ustajnenie hospodárskych zvierat a na bývanie. Vďaka ich zachovaniu boli miestne časti obce s názvom „Dolina“ a „Šurda“ vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry (PRĽA). Od roku 1992 sa v „Šurde“ v usadlosti č. 142 v PRĽA Brhlovce nachádza vysunutá expozícia Tekovského múzea v Leviciach, ktorá pozostáva z murovaného domu z konca 19. storočia, murované domu s datovaním 1932 na priečelí domu a priestorov vysekaných do skaly v dvoch podlažiach. Na prízemí sa nachádza letná kuchyňa, komora a ukážky kamenárskych výrobkov a náradia, na podlaží je vyhliadková terasa a malá komôrka. Interiér je zariadený podľa funkcie jednotlivých miestností dobovým nábytkom a inventárom a prezentuje zvláštnu formu ľudového staviteľstva a bývania od konca 19. storočia po 50. roky 20. storočia.

Návštevné dni:

Apríl - Október: Pondelok - Nedeľa: 9.00 - 16.00
November – Marec: na požiadanie

Kontakt:

Brhlovce č.142, 935 02
Tel.:+421/36/631 21 12

Vodný mlyn Bohunice

Asi 2 km od horného konca hontianskej obce Bohunice sa nachádza mlynská usadlosť obkolesená lesmi Štiavnických vrchov, ktorá patrí k technickým pamiatkam Slovenska. Pôvodne patrila mlynárovi Pavlovi Turčanovi, v súčasnosti sa v nej nachádza vysunutá expozícia Tekovského múzea v Leviciach, od roku 1978 sprístupnená verejnosti. Návštevník si v nej môže prezrieť obytnú a technickú časť so samostatnými vchodmi. Obytná časť je zariadená dobovým nábytkom a inventárom. Technickú časť tvorí mlynica s funkčnými a kompletným mlynskými strojmi a kolesovňou.

Autor textu: Mgr. Zuzana Ivanická

Návštevné dni:

Máj - Október: Pondelok - Nedeľa: 9.00 - 16.00

Kontakt
935 05,
Bohunice
Tel.:+421/36/631 21 12