Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Apponyiovská knižnica v Oponiciach vznikla z bezprostrednej lásky ku knihe. Založil ju vo Viedni mecenáš a oponický gróf ANTON JURAJ APPONYI (1751-1817). Knihy miloval a celý život ich zbieral. Apponyi nazhromaždil počas svojho života vyše 30 000 vzácnych kníh – pre porovnanie dnes ich je v knižnici už iba polovica teda niečo okolo 15 000... Knižnica na konci 18. storočia mala viac ako 400 prvotlačí! Medzi veľmi vzácne patrilo dielo „Prudentii Aurelii Opera“ písané bolo na pergamene a pochádzalo z  9.storočia, Danteho „Allighieri comedia col comento“ s rytinami Sandra  Boticcelliho či slávna Biblia od Johanna Gutenberga z roku 1435 sa dnes považujú za absolútne skvosty európskeho knihovníctva... taká bola knižnica na výslní svojej doby.

Keď v roku 1817 zomrel zakladateľ knižnice hrozil jej prvýkrát zánik. Z jeho 9 detí mal záujem zachrániť knižnicu iba gróf ANTON APPONYI(1782-1852) – mecén a diplomat. Ten napokon knižnicu zachránil a dal ju previezť z Viedne do Bratislavy. Slávnostne bola otvorená v roku 1827 a na želanie grófa Apponyiho sa stala prvou verejnou knižnicou na Slovensku. V Londýne ju poznali pod menom „Public National Library of Presbourg“ odkiaľ dostávala vzácne anglické tlače. Knižnica fungovala v Bratislave 19 rokov, potom ju mesto paradoxne odmietlo finančne podporovať a Apponyi ju dal presťahovať z Bratislavy do Oponíc do renesančného kaštieľa, kde mala zostať natrvalo.

Kvôli 17 000 knihám musel dať Anton Apponyi zväčšiť severné krídlo kaštieľa prístavbou – majestátnou miestnosťou do ktorej previezli knihy kurióznym spôsobom – na vozoch ťahaných volskými poťahmi. Nábytok, ktorý je dnes v knižnici v štýle empíru je zo začiatku 19. storočia a pochádza z Paríža, kde gróf Anton Apponyi prežil 22 rokov svojho diplomatického života. Tu sedával, čítal svoje milované knihy, prijímal vzácnych hostí a písal svoje pamäti a tu si 17. októbra 1852 našla smrť. Pochovali ho tak ako si to želal v blízkosti jeho milovanej knižnice – do rodinnej hrobky pod kostolom sv. Petra a Pavla v Oponiciach.

Jeho miesto nahradil jeden z jeho dvoch synov – Július Apponyi. Bol kariérny diplomat a spolu s bratom Rudolfom kráčali v otcových šľapajach, ale už nikto a nikdy otcovu slávu a úspechy nedobehol... Samotný Július zomrel pomerne mladý ako 41 ročný a zanechal vdovu Žofiu rod. Sztárayovú s dvomi deťmi, ktorá prevzala tunajšie panstvo i slávnu knižnicu. Jeden zo súčasníkov o nej neskôr povedal, že z Oponíc urobila táto dáma malý Paríž a že Oponice boli miestom spisovateľov, básnikov či maliarov – jeden z nich vytvoril aj portrét samotnej Žofie s pohľadom na východné priečelie kaštieľa a parku. Táto silná osobnosť rodiny zomrela v roku 1897.

Jej vnuk HENRICH APPONYI (1885-1935) bol posledným majiteľom tunajšieho panstva... Tí čo ho poznali ho nazvali bohémom. Bol úspešným absolventom Oxfordu a vyštudoval aj univerzitu v Pešti. a pred sebou mal skvelú kariéru diplomata, ale mala krátke trvanie v rokoch 1912-1914, po  roku 1918 si spolu s matkou a ostatnými súrodencami, prihlásil čsl. Štátne občianstvo a v Oponiciach žil až do roku 1935. Svoj pobyt v Oponiciach prerušoval nákladnými expedíciami do Afriky (1924) a do Indie, Himalájí a Tibetu (1930) a poriadaním bohémskych večierkov v kaštieli na ktorých sa zúčastnili mnohé slávne osobnosti ako Josephine Bakerová, Theodore Roosvelt, Adam Opel či Thomas Cardeza-pasažier Titanicu, ktorý prežil jeho stroskotanie v roku 1912...

Po Henrichovej smrti v roku 1935 a následkom jeho dlhov bohémskeho života kaštieľ zmenil majiteľa a to rodinu Slezákovú, ktorá kaštieľ i okolité panstvo odkúpila od Apponyiovcov a žila tu a hospodárila až do roku 1948...

Potom kaštieľ znárodnili komunisti a čakali ho desiatky rokov úpadku a devastácie. Samotná knižnica slúžila osem povojnových rokov ako obilná sýpka, či skladisko cibule, orechov a chmeľu. Ničili sa a pálili vzácne knihy, obrazy a umelecké zbierky nepredstaviteľnej hodnoty...

V rokoch 1956-1958 zachránil knižnicu františkán Jozefa Gajdoša – profesora knihovedy, politický väzeň a vynikajúci knihovník... Celý fond knižnice Gajdoš za dva roky očistil a skatalogizoval a katalóg odovzdal MS v Martine. Odmenou za jeho dielo v 1958 mu bola výpoveď(!) . Zomrel v takmer úplnom zabudnutí vo svojom rodisku Veľká Maňa pri Nových Zámkoch roku 1978.

Jeho odchodom bol spečatený aj povojnový osud Apponyiovskej knižnice v oponickom kaštieli. V roku 1972 ju Matica Slovenská dala odviezť do depozitov v Martine a interiér knižnice bol spálený v areáli parku...

Po roku 1989 na takmer zabudnutý knižný skvost si v Oponiciach ľudia spomenuli a začali pátrať po jeho stopách. Ale až v roku 2007 kúpou zdevastovaného kaštieľa a parku spol. IP Slovakia a následným podpisom zmluvy so SNK v Martine sa Apponyiovská knižnica mohla opäť vrátiť tam odkiaľ bola násilne odvlečená v 70. rokoch... Za obnovou a vyhotovením kópie interiéru knižnice stálo vyše 100 stolárskych majstrov zo Zvolena a ich reinkarnácia knižnice v Oponiciach je dych vyrážajúca. Rovnako ako jej fond, ktorý je tak unikátny a vzácny, že si zasluhuje našu pozornosť, rešpekt, úctu i národnú hrdosť. Je to jediná historická knižnica na Slovensku do ktorej môžete prísť a bezplatne sa vzdelávať z tlači 16. až 20. storočia.

Krédo Apponyiovskej knižnice „LITERIS  IN  PATRIA  AVGENDIS“ ( na zveľadenie učenosti vo vlasti, Bratislava 1827) je v nej aktuálne aj dnes a tak si svoju úlohu vlastne plní dodnes.

Autor: Peter Králik - Oponice 

Návštevné dni:

Letný režim: jún - august
Zimný režim: september - máj

Počas letného režimu otváracie hodiny:
Utorok - Piatok 9:00 – 15:00 hod
Sobota - Nedeľa 10:00 - 16:00 hod

Počas zimného režimu otváracie hodiny:
Utorok - Piatok 9:00 – 15:00 hod
Sobota vstupy o 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Nedeľa vstupy o 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

V pondelky je knižnica zatvorená.

Prehliadky začínajú každú celú hodinu v rozmedzí návštevných hodín.

Kontakt:
Aponiovská knižnica
956 14 Oponice 271
Tel.: +421/ 918/398 656 ,+421/ 915/851 883
www.snk.sk