Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Bátovce

Prvá písomná zmienka o Bátovciach je z roku 1086 v súpise majetkov kláštora v Bakonybéli (Maďarsko).

Farský záznam z 1731 uvádza znenie chronostikonu, ktorý bol umiestnený na stene kostola. Podľa neho bol kostol v Bátovciach postavený v roku 1070 vojakom menom Opos Bathor, slúžiacim vo vojsku kráľa Šalamúna. Podľa tradície mal pri kostole stáť aj kláštor.

Architektonicko-historický výskum, vykonaný v roku 2008, odhalil v hmote stavby dovtedy považovanej za gotickú s barokovou prestavbou, zvyšky románskeho kostola. Z románskej stavebnej etapy, datovanej do 2. polovice 13. storočia, je zachovaná celá južná stena lode. V jej hmote boli zistené štyri zamurované románske okná, západná časť severnej steny a časť severnej steny svätyne. Rozmery románskej lode boli zhruba totožné s rozmermi súčasnej, tvar svätyne sa nepodarilo zistiť.

V západnej časti lode bola umiestnená empora, z ktorej vyrastala veža vtiahnutá do pôdorysu lode. Veľkosť kostola vypovedá o historickom význame sídla- mesta kraľovien. Toto označenie Bátoviec znamená, že ako mesto s kráľovskými výsadami patrili k dedičnému majetku ženskej vetvy vládnucej uhorskej kráľovskej dynastie.

Na prelome 14. a 15. storočia sa uskutočnila prvá z dvoch gotických stavebných úprav kostola. Pozostávala z prístavby sakristie na severnej strane svätyne, úpravy severnej steny lode, kde je uplatnené gotické okno s hrotitým záklenkom a vytvorenia gotického portálu na južnej stene lode, ktorý pravdepodobne vznikol v mieste pôvodného románskeho vstupu. Druhá gotická úprava sa odohrala v rozmedzí 2. polovice 15. až začiatku 16. storočia. K západnej fasáde bola pristavaná mohutná veža. Zaklenutie lode kostola pochádza z neskororenesančnej až ranobarokovej úpravy 2. polovice 16. a 17. storočia. V tomto období vznikol aj ohradný múr so štrbinovými strielňami.

Súčasnú podobu kostolu vtisla neskorobaroková prestavba v rokoch 1752-1787, upravená bola svätyňa kostola a na severnej strane vznikla prístavba osária. Potom nasledovala už len rozsiahlejšia úprava v roku 1942, výmenou exteriérových omietok a posledná obnova exteriéru bola uskutočnená v roku 2008. 

Zdroj: Krajský pamiatkový úrad Nitra