Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Bíňa

Obec Bíňa, časť Malá Bíňa je písomne doložená v roku 1135. Prvá písomná zmienka o rotunde pochádza z roku 1391.

Vznik rotundy je datovaný do 12. storočia, vyskytuje sa názor o jej výstavbe v období konca 12. až začiatku 13. storočia. Na základe archeologických prameňov bola vyslovená hypotéza o vzniku v 11. storočí, k čomu sa prikláňa aj najaktuálnejšie vyhodnotenie architektonicko-historického výskumu z roku 2006, ktorý kladie vznik rotundy medzi koniec 10. storočia až 1. polovicu 11. storočia.

Románska tehlová rotunda kruhového pôdorysu má netradične architektonicky riešenú svätyňu vytvorenú redukciou hmoty obvodového múra dvanásť ník rozmiestnených po vnútornom obvode. Výraznou stavebnou úpravou prešla rotunda v roku 1755, keď spustošená poľskými vojskami takmer osemdesiat rokov chátrala. Stavba dostala novú strechu, kazulové okná, exteriérová fasáda a interiér boli upravené v barokovom duchu.

V roku 1954 došlo k pamiatkovej obnove, ktorá zvýraznila románsky pôvod stavby. Pôvodné okná boli opäť otvorené a barokové zamurované, mladšie omietky odstránené, povrch exteriérovej fasády upravený hladenou omietkou bez náteru, baroková korunná rímsa upravená do podoby fabiónu. V roku 2009 bola vykonaná druhá obnova fasády, ktorej predchádzal reštaurátorský výskum. Pod vrstvou omietky boli zistené zvyšky románskej omietkovej úpravy s bielym vápenným náterom, na základe čoho bola aplikovaná rekonštrukcia omietky na fasáde. Keďže nie je možné zistiť pôvodnú výšku románskej rotundy, bola rekonštrukcia omietky vytvorená do výšky určenej podľa výšky románskeho víťazného oblúka v interiéri. Na zvyšnej časti muriva bola ponechaná omietka z poslednej obnovy. Z románskych architektonických prvkov je zachovaný románsky portál, umiestnený je zachovaný románsky portál , umiestnený na juhovýchodnej strane , kruhové okno na západnej strane, dve štrbinové okná na juhu a tri štrbinové okná, presvetľujúce apsidu orientovanú východným smerom. V dvanástich nikách, rozmiestnených po vnútornom obvode, sa nachádzajú sedílie. Na vnútorných stenách rotundy boli zistené vzácne stredoveké nástenné maľby, pochádzajúce z dvoch období. V špaletách okien apsidy sú znázornené postavy apoštolov vysokej výtvarnej úrovne, z obdobia okolo roku 1220. V druhom období, medzi rokmi 1320 až 1350, boli na stenách apsidy namaľované postavy svätcov. V lodi rotundy sa nachádzajú ďalšie fragmenty stredovekých malieb, ktoré nie sú bližšie datované.