Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Čeladice

Obec sa po prvý raz spomína v Zoborskej listine z roku 1113. Kostol bol postavený v 2. polovici 12. storočia alebo na začiatku 13. storočia.

Dispozícia jednoloďového kostola s románskou podkovovitou apsidou na východe a predstavanou vežou na západe bola v roku 1939 rozšírená o priečnu prístavbu na východnej strane, ktorá pôvodnú apsidu rozširuje o sakristiu a menší modlitebný priestor.

Priebežný východný obvodový múr , spájajúci sakristiu s modlitebňou, prekrýva vonkajšok apsidy. Je pravdepodobné, že okrem apsidy a víťazného oblúka he z románskej stavebnej etapy zachovaná aj hmota lode. Naznačuje to fragment staršieho kamenného kvádrového muriva na západnej fasáde lode, v kúte styku s vežou. Výstavba veže je datovaná na začiatok 19. storočia, je však možné, že išlo o prestavbu a stavebná hmota v sebe ukrýva staršie jadro.

Zaklenutie lode kostola zrejme pochádza z barokovej úpravy. Presnejšia identifikácia časových etáp kostola nebola určená pre absenciu výskumov.