Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Demandice-Hýbec

Prvá písomná zmienka o obci je t roku 1276. Hebech bol majetkom tunajšej rodiny Hebech. Neskôr sa stal majetkom rodiny Démendyovcov a až do tureckých vojen bol majetkom niekoľkých rodín. V rokoch 1332-1337 sa spomína farnosť a kostol zasvätený Panne Márii. Existencia románskeho kostola sa predpokladá najmä na základe písomných prameňov. Počas reštaurátorského výskumu bol vo východnej časti severnej steny odkrytý jeden rad kvádrového kamenného muriva s precíznym spárovaním, ktorý pokračuje tehlovým murivom s roztieranou ložnou maltou.

Aj na základe tohto nálezu možno predpokladať, že v jadre neskorogotického kostola, postaveného z lomového kameňa, sa môžu nachádzať pozostatky jeho románskeho predchodcu.

Súčasný neskorogotický jednoloďový kostol, so svätyňou ukončenou na východe plytkým polygonálnym uzáverom, mohol vzniknúť v rozmedzí od konca 15. storočia až 1. tretiny 16. storočia.

Stavebné úpravy kostola boli vykonané aj v období baroka-severná stena bola staticky spevnená preplentovaním, vrstvou kamenného muriva podchyteného hustou sieťou dlhých dubových kolíkov.

Zreštaurovaná fasáda kostola prezentuje jeho neskorogotický vzhľad.