Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Klížská Nemá

V roku 1226 sa na mieste dnešnej obce spomína osada „praedium Nema“. Obec, ako príslušenstvo Komárňanského hradu, sa uvádza v roku 1268 pod názvom „villa Nemá“. Súčasný kostol vznikol prestavbou románskej rotundy, pochádzajúcej z 12. storočia.

K rotunde kruhového pôdorysu bola v roku 1793 z južnej strany pristavaná obdĺžniková loď. Týmto zanikla južná časť obvodového múra rotundy a hlavný vstup do kostola bol vytvorený na južnej, hlavnej fasáde lode. Nad priečelím vyrastá zo strechy drevená zvonová veža.

Stavebné úpravy boli vykonané v 1. polovici 19. storočia a v 1. polovici 20. storočia.

Posledná obnova kostola bola vykonaná v rokoch 2003-2004, pričom bola osobitne riešená i časť pôvodnej rotundy.

V exteriéri bol na základe nálezov rekonštruovaný výraz stredovekej omietky. Na západnej strane pôvodnej rotundy bol obnovený vstupný otvor a na severozápade románske okno.