Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kolíňany

Obec sa spomína v 12. storočí ako majetok Zoborského kláštora, v roku 1113 pod názvom „villa Colin s. Ypoliti“. K Zoborskému kláštoru prináležala ešte v roku 1253 a 1349 spomínaná ako „terra desolata“.

Románsky kostol, pochádzajúci z konca 12. storočia, mal loď obdĺžnikového pôdorysu, polkruhovú apsidu zaklenutú konchou, murovanú emporu nesenú hranolovými piliermi prepojenými arkádami a predstavanú západnú vežu. Literatúra uvádza, že kostol, postavený z lomového kameňa, mal na nárožiach kamenné krakorce, ktoré niesli odkvapovú hradu krovu.

Začiatkom 16. storočia bol kostol rozšírený o sakristiu na severnej strane lode.

V roku 1737 pribudli k románskej veži nárožné oporné piliere. V roku 1993 bol kostol opäť rozšírený a to o prístavbu lode so svätyňou a sakristiou.

Týmto nadobudol dnešnú podobu. Nová loď je postavená priečne cez románsku loď. Touto úpravou zanikol severný a južný múr románskeho kostola, a tiež pôvodné prvky ako južný portál a okná na južnej strane.

Z románskeho kostola sa tak zachovala veža, empora a apsida. Vstup do románskej časti kostola je situovaný na západnej strane veže(v súčasnosti nepoužívaný), nad ním sa nachádza pôvodné štrbinové okno. Na severnej a južnej strane empory sú dva kruhové okenné otvory, pravdepodobne pôvodné( južný je v súčasnosti zamurovaný). Polkruhovú románsku apsidu presvetľuje z južnej strany mladšie, zrejme barokové okno. Na víťaznom oblúku, arkádach a pilieroch empory je prezentované pôvodné murivo z opracovaných kamenných kvádrov.