Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kostoľany pod Tribečom

Prvá písomná zmienka o obci je uvedená v Zoborskej listine z roku 1113, obec bola majetkom Zoborského kláštora.

Najstaršia stavebná etapa kostola sa datuje do 9. storočia, okolo roku 860.

Predrománsky kostol bol murovaný z lomového kameňa. Loď obdĺžnikového tvaru mala vstup na západnej strane, na severnej a južnej strane s vysoko situovanými malými okennými otvormi, v hornej časti ukončenými oblúkmi, Na víťazný oblúk na východnej strane sa napája kvadratická svätyňa s valenou klenbou, presvetlená dvomi okennými otvormi- pôvodným východným a upraveným južným. Nesmierna hodnota kostola spočíva v zachovaní pôvodných nástenných malieb v interiéri lode. V 2. štvrtine 13. storočia sa majiteľmi Kostolian stali Forgáčovci. Kostol bol dispozične rozšírený o prístavbu románskej lode štvorcového pôdorysu s murovanou emporou na západnej strane.

Nad stredným poľom empory bola nadstavená veža s východným múrom, otvoreným do interiéru kostola. Na južnej strane sú situované dve románske okná. Prístavbou lode zanikol pôvodný vstup , nový neskororománsky portál vznikol na južnej strane mladšej lode. V 16. storočí kostol vyhorel, načas ostal bez strechy. V 17. storočí boli obnovené steny v interiéri aj exteriéri, v severovýchodnom kúte staršej lode bola vstavaná murovaná kazateľnica.

V roku 1721 drevené stropy v oboch lodiach nahradili nové omietnuté povaly so skromnou štrukovou výzdobou. Empora bola zaklenutá a rozšírená do strán drevenými krídlami. V západnom múre bol vytvorený nový vstup s predstavanou predsieňou, nazývanou žobračňa. Južný vstup ostal zachovaný. Úpravou prešla aj veža zvýšením koruny muriva a vytvorením nových okenných otvorov.

V rokoch 1957 až 1959 sa kostol nachádzal v tak zlom technickom stave, že bol z bezpečnostných dôvodov uzavretý. V roku 1960 boli sondážnym výskumom zistené stredoveké nástenné maľby. V rokoch 1964-1965 bola vykonaná obnova kostola, ktorá žiaľ, nebola odborne usmernená. Najmenej vhodnou bola účelovo vytvorená prístavba na mieste barokovej predsiene, postavená bez architektonického návrhu. Kostol dostal železobetónový strop, betónovú podlahu a cementové omietky na fasádach.

V rokoch 1966 až 1969 boli reštaurované nástenné maľby, v rokoch 2001-2003 reštaurovaný južný románsky portál, obnovené fasády a čiastočne upravená veža, na ktorej sú linkou v omietke naznačené románske okenné otvory zistené výskumom. V interiéri sú z románskeho liturgického zariadenia zachované kamenná krstiteľnica a svätenička.

Vzácne nástenné maľby, najstaršie na Slovensku, sú rozmiestnené v pravidelnej sieti vytvorenej maľovanými rámami členiacimi steny staršej lode kostola. Nie všetky obrazy sú identifikovateľné. Na najzachovanejšom páse na južnej aj severnej stene je možné sledovať rozkreslenie príbehu Narodenia Ježiša Krista, takzvaný Mariánsky cyklus. Pod rozprávačskými scénami bol identifikovaný pás s kruhovými medailónmi, v ktorých boli zobrazené hlavy svätcov. Tento plynule pokračoval po obvode svätyne a na vnútornej strane víťazného oblúka.

GPS: 48.415658289, 18.246689737

Zdroj: Krajský pamiatkový úrad Nitra

Obec sa nachádza cca 25 km severovýchodne od Nitry. Smerom z Nitry do Zlaých Moraviec. Kostolík je už zďaleka viditeľný z príjazdovej cesty. Prehliadku kostola je možné dohodnúť na farskom úrade v Ladiciach.

Farský úrad v Ladiciach:

Tel.: +421376317129.