Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Pastovce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1135 Paztuh, ďalšia z roku 1273 Pasztoh.

Prvými známymi zemepánmi bol comes Lampert z rodu Hunt(Hont) s manželkou, ktorá bola dcérou kráľa Belu I. a sestrou kráľa Ladislava I.. Kostol bol postavený pravdepodobne v 12. storočí, patril do skupiny panských kostolov. Pravdepodobne koncom 15. storočia bol prestavaný v gotickom slohu. Začiatkom 17. storočia a v 18. storočí barokovo prestavaný. Ďalšie úpravy v 19. a 20. storočí súviseli najmä s úpravami na reformovanú liturgiu.

Románsku etapu charakterizujú zvyšky empory, fragmentárne zachovaná severozápadná nárožná pätka severného klenbového poľa a z obvodových múrov vystupujúce čelá oblúkov- tri oblúky(stredný, širší, postranné užšie) na šírku lode pri západnom múre. V exteriéri na južnej strane sú náznakovým spôsobom prezentované tri zamurované románske okná. Sondážny pamiatkový výskum pre potvrdenie rozsahu zachovania románskej hmoty nebol vykonaný.