Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kravany nad Dunajom

Obec sa v písomných prameňoch spomína v roku 1245 ako majetok zemanov. Počas tureckých nájazdov bola úplne zničená. Kostol najsvätejšieho mena Panny Márie bol postavený pred polovicou 13. storočia. Tradičná orientácia sakrálnej stavby sa svätyňou smerujúcou na východ, je mierne odchýlená na sever. Loď v pôdoryse obdĺžnikového tvar, je na severovýchodnej strane ukončená podkovovitou apsidou. V západnej časti lode je situovaná empora.

Zničenie dediny počas tureckých vojen a stavovských povstaní malo za následok, že kostol spustol. Podľa dokumentácie architektonicko-historického výskumu Kostola Mena Panny Márie v Kravanoch nad Dunajom(autori: Ivan Gojdič, Peter Hudák, Peter Buday, 2014) prešiel kostol v priebehu 18. storočia tromi barokovými obnovami: ku kostolu bola pristavená sakristia, realizovaná súčasná empora, ktorá nahradila predpokladanú staršiu, pôvodný juhovýchodný vstupný portál bol zamurovaný a vytvorený nový na juhozápadnej fasáde, upravenej vykrojeným štítom, vytvorené boli nové barokové okná a povrchové úpravy stien interiéru. Úprava exteriéru hrubými omietkami, výmena krovu a krytiny je z 20. storočia.

Okrem románskej dispozície jednoloďového kostola s apsidou, vypovedajú o najstaršej etape dve štrbinové okná v múre apsidy, jedno umiestnené v osi kostola smeruje na severovýchod, druhé je orientované na východ.