Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Malé Kosihy

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1248. Pôvodne románsku rotundu postavili z kamenných kvádrov v areáli opevneného stredovekého hrádku v 12. storočí. Na prelome 18. a 19. storočia bola k rotunde zo západnej strany pristavaná nová pozdĺžna loď, ktorú stavitelia spojili s pôvodne samostatne stojacou románskou vežou a vytvorili jeden celok. Veža bola dobovo klasicisticky upravená, takže stredoveký pôvod na stavbe je dnes ťažko čitateľný.

Rotunda kruhového pôdorysu tvorí dnes svätyňu kostola a pôvodná svätyňa sa využíva ako sakristia.

Pôvodná svätyňa má nezvyčajné architektonické riešenie, a to napojením k rotunde plytkým kvadratickým chórom s vale ou klenbou, ktorý je ukončený plytkou polkruhovou apsidou s konchou. V exteriéri má pôvodná svätyňa jednoduchý kvadratický tvar.

Románsku stavebnú etapu potvrdzujú zachované dve štrbinové okná na južnej strane rotundy a jedno na východnej strane apsidy.

Interiér rotundy členia vysoké slepé arkády, na severnej a južnej strane sú v arkádach umiestnené sedílie s polkruhovým výklenkom.

V pôvodnej svätyni je na stene odkrytá časť historického nápisu zo 17. storočia.