Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Nemčičany

Obec sa po prvý raz spomína v kráľovskej listine Ondreja II. Z roku 1232. Kostol bol postavený v 1. polovici 13. storočia a jeho románska etapa bola ukončená v roku 1249, čo možno vyčítať aj na datovaní na polkruhovom víťaznom oblúku(MCCIL).

V 17. storočí kostol poškodili Turci. V rokoch 1716-1720 sa uskutočnila jeho baroková prestavba, v rámci ktorej bola loď kostola predĺžená a zaklenutá pruskými klenbami. Ďalšie dve prestavby sú doložené v rokoch 1788-1789 a 1948-1949, kedy bola k lodi kostola pristavaná veža s rozšíreným podvežím a sakristia k južnej fasáde svätyne.

Z románskeho kostola sa zachovala kvadratická svätyňa, zaklenutá valenou klenbou, so štrbinovým oknom vo východnom múre a časť múrov lode, čo dokazuje fragment odkrytého kamenného portálu na južnej fasáde lode.

Na polkruhovom víťaznom oblúku, so zachovanými románskymi nábehovými rímsami, je novodobý nápis so spomínaným datovaním: „dedičstvo otcov zachovaj nám Pane- MCCIL“. Mnohé prestavby poznačili a výrazne pozmenili románsky charakter kostola.