Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Slovenský vinohradnícky región sa tiahne od západu na východ krajiny pozdĺž jej južných a juhozápadných hraníc. Člení sa na šesť vinohradníckych oblastí, z ktorých je najpestrejšia, čo sa týka odrôd, práve Južnoslovenská a Nitrianska. Veď stačí spomenúť Šintavu, Radošinu, Strekov alebo Vráble, Nitru a Tekovský a Pukanecký región. To všetko sú lokality, kde sa v Nitrianskej vinohradníckej oblasti pestujú naozaj vína svetového formátu.

Nitriansky samosprávny kraj má pre pestovanie hrozna výnimočnú polohu. Je jediným krajom na Slovensku, ktorého takmer celé územie je vhodné pre pestovanie viniča a vinohradníctvo. Južná časť kraja patrí do Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti s hojnosťou tepla a maximom slnečného svitu, severná časť do Nitrianskej vinohradníckej oblasti s dlhodobou tradíciou pestovania viniča a dorábania vína. Jednotlivé vinohradnícke rajóny reprezentujú renomovaní vinári, pre ktorých sa už dávno stalo dorábanie kvalitných vín súčasťou života a ktorí stále udržiavajú vinohradnícke tradície.