Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 


Automobilová doprava

Automobilová doprava môže v Nitrianskom samosprávnom kraji využívať hustú sieť cestných komunikácii a to medzi okresmi i medzinárodnými cestnými ťahmi.

Najvýznamnejším cestným ťahom je ťah „E 571“ zaradený do siete rýchlostných ciest ako R 1, ktorého súčasťou sú cesty I. triedy I/65 (trasa Nitra - Banská Bystrica) a I/51 (trasa Nitra - Vráble - Levice - Krupina). Ďalšie cesty I. triedy sú I/63 (trasa Ostrihom - Štúrovo - Komárno - Bratislava) napojená na I/76 (trasa Štúrovo -Želiezovce - Tlmače - Žiar nad Hronom), I 64 (trasa Komárom - Komárno - Nové Zámky - Nitra - Topoľčany - Prievidza)

Významné sú tiež cesty I/75 ( trasa Šaľa – Nové Zámky – Levice – Tekovské Lužany) a I/66, ktorá je súčasťou európskeho ťahu E77 zaradená do siete rýchlostných ciest ako plánovaná rýchlostná cesta R3.

 

Autobusová doprava

Cestovný poriadok
http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/

Autobusová doprava v Nitrianskom samosprávnom kraji má hustú sieť liniek spájajúcu obce a mestá v rámci kraja ako aj mestá s inými slovenskými a zahraničnými mestami. Pravidelná verejná autobusová doprava sa podľa toho delí do štyroch úrovní:

Mestská hromadná doprava – pravidelná doprava vo všetkých väčších mestách kraja
Regionálna linková doprava – pravidelná doprava v rámci kraja
Vnútroštátna linková doprava – pravidelná doprava v rámci Slovenska

Medzinárodná linková doprava – pravidelná doprava do vybratých zahraničných miest a lokalít
V rámci pravidelnej dopravy sú všetky mestá v kraji navzájom prepojené a priame linkové spojenia ich spájajú aj s ostatnými väčšími mestami na Slovensku. Intenzita autobusových spojení Nitry s Bratislavou je každých 30 minút počas celého dňa v čase od 05.00 hod. do 21.30 hod.

Krajské mesto Nitra je tiež priamo spojené pravidelnými linkami s niektorými zahraničnými mestami, ako napríklad s Viedňou, Prahou, Bonnom, Berlínom, Londýnom, Parížom, Bruselom či Bernom. Prehľad niektorých miest, s ktorými je Nitra spojená pravidelnými linkami je v nasledujúcom zozname :

Česká republika
Praha, České Budejovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Mladá Boleslav, Pardubice, Plzeň, Brno, Zlín

Nemecko
Bonn, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Dortmund, Erfurt, Franfurkt n.M, Köln, Kalrsuhe, Mönchengladbach, Mannheim, Mainz, Munchen, Nürnberg, Stuttgart

Švajčiarsko
Bern, Geneve, Lausanne, Zürich, St. Gallen, Basel

Štáty Beneluxu
Brussel, Gent, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Luxemburg

Veľká Británia
London, Dover

Rakúsko
Wien

Francúzsko
Paris, Strasbourg., Metz, Reims


Železničná doprava

Železničná doprava v Nitrianskom kraji zabezpečuje dostupnosť všetkých väčších miest a obcí. Dobre dostupná je aj väčšina turistických destinácií. Podľa svojho významu môžeme železničné trate rozdeliť na trate medzinárodného, celoštátneho, nadregionálneho a regionálneho významu.

Priama medzinárodná trasa spája Nové Zámky s Bratislavou, Prahou, Berlínom, Krakovom, Varšavou, Budapešťou a Belehradom

Najvýznamnejšou železničnou stanicou sú Nové Zámky, v ktorých sa križujú všetky najdôležitejšie železničné trasy. Ďalšou významnejšou železničnou stanicou sú Šurany s priamym spojením na Bratislavu, Banskú Bystricu, Prešov a Košice. Priame spojenie s Bratislavou má aj železničná stanica v Nitre.

Cestovný poriadok
http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/


Letecká doprava

Letisko Nitra - Janíkovce

Medzinárodné letisko Nitra - Janíkovce (ICAO skratka LZNI) leží približne 3 km južne od mesta Nitra, vedľa obce Janíkovce.
Letisko má nadmorskú výšku 135 m, k dispozícií má trávnatú vzletovú a pristávaciu dráhu orientovanú v smere 150/330 stupňov. Dráha je dlhá cca. 1200 m a je uspôsobená pre prevádzku lietadiel do maximálnej vzletovej hmotnosti až 5600 kg. Informačná frekvencia letiska je 123.4 MHz.

Letisko je prevádzkované Aeroklubom Nitra. Okrem klubu tu pôsobia dve spoločnosti: Aero Slovakia (letecké práce) a Aeropro (výrobca ultraľahkých lietadiel Eurofox). Letisko poskytuje službu colnej a pasovej kontroly pre medzinárodné prílety po objednaní dopredu.

Návštevníci letiska majú možnosť využívať na oddych vonkajší plavecký bazén, volejbalový aj tenisový kurt. Aeroklub Nitra ponúka na letisku ubytovanie v nových 5 lôžkových unimobunkách so spoločnými sociálnymi zariadeniami alebo v kempe s elektrickými prípojkami.

Na letisku sa pravidelne konajú najrôznejšie letecké podujatia ako preteky bezmotorových vetroňov, výcvikové kurzy a sústredenia alebo letecké dni. Letisko hosťovalo aj také významné podujatia ako boli napríklad 26. Medzinárodné stretnutie historických vetroňov v roku 1998, 3. FAI Majstrovstvá sveta juniorov v bezmotorovom lietaní v roku 2003, 13. FAI Majstrovstvá Európy v bezmotorovom lietaní v roku 2005 alebo každoročne organizovaná, najväčšia plachtárska súťaž na svete - Pribina Cup.

Zdroj: Aeroklub Nitra

Kontakt:
Letisko Nitra
Dlhá 108
94907 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel.: 00421 37 65 61 251, 00421 37 73 34 805
Fax.: 00421 37 65 61 251
www.airportnitra.sk



Lodná doprava

Lodná doprava sa v Nitrianskom samosprávnom kraji zabezpečuje v rámci vodných ciest. Na území kraja sa nachádzajú dve medzinárodné vodné cesty, a to po rieke Dunaj a rieke Váh.

V Nitrianskom samosprávnom kraji sa nachádzajú tri prístavy a to v Komárne, Śtúrove a Šali. Pre osobnú dopravu tiež môže slúžiť prístav v Patinciach.