Komárno, ležiace pri sútoku Dunaja a Váhu v nadmorskej výške 108-115 m, je jedným z najstarších sídlisk v Karpatskej kotline a mestom s bohatou históriou. Vďaka svojej polohe a geomorfologickému vývoju i priaznivej klíme sa tu vytvoril najväčší potenciál pre poľnohospodárske využívanie krajiny. Územie má veľmi dlhé vegetačné obdobie, čo umožňuje pestovať aj vysoko náročné plodiny.

Mesto je najjužnejším aj najnižšie položeným miestom v Slovenskej republike

Ploché nížiny sprestrujú nespočetné agátové lesy, bohaté na nektár, vrbinové a topoľové porasty pri riekach a neveľké piesočnaté kopce v severovýchodnej časti regiónu. Komárno sa z väčšej miery nachádza na rovine. Nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí od 100 do 270 m n.m. Mesto bolo od staršej doby bronzovej sústavne obývané. Žili tu Keltovia, neskôr nablízku Rimania, zdržiavali sa tu Avari. Komárno zažilo tureckú expanziu i Napoleonsku vojnu. Bohaté dejiny Komárna a okolia, život a dielo osobností, ktoré sa viažu k mestu, dokumentujú expozície Podunajského múzea v Komárne, v Zichyho paláci.


Mesto Komárno v obrazoch

{component url='index.php?option=com_dmpingallery&view=joomcontent&Itemid=1292' }