Levice majú výhodnú geografickú polohu, z väčšej časti ležia na širokej aluviálnej nive Hrona, ale ich severný a východný okraj bol vystavaný na svahoch a mierne zvlnených kopcoch Ipeľskej pahorkatiny. Nadmorská výška v centre starého mesta má 163 m, ale v chotári dosahuje rozpätie 152-273 m. Okolie Levíc sa vyznačuje mierne suchou klímou s priemernou ročnou teplotou 9,5°C.

Mnohé archeologické nálezy, ako obrysy obydlí, hrobové jamy, kamenné a kostené nástroje, črepy nádob z vypálenej hliny svedčia o tom, že okolie Levíc bolo nepretržite obývané od mladšej doby kamennej až po dnešok. Prvá písomná zmienka o Leviciach pochádza z roku 1156.

V meste sa vyskytujú viaceré chránené stromy. Na Námestí hrdinov rastie vzácny strom paulovnia plstnatá, pred obchodnou akadémiou pagaštany konské a na levickom cintoríne sú celé aleje týchto pagaštanov. Celkom ich je v našom meste okolo 800.

O siedmich divoch okresu Levice sa dočítate v článku: 7 divov okresu Levice


Mesto Levice v obrazoch

{component url='index.php?option=com_dmpingallery&view=joomcontent&Itemid=1296' }