Mesto Šaľa patrí na Slovensku k stredne veľkým mestám. Známe sa stalo vďaka nálezu čelovej kosti neandertálca, starej 45-60 tisíc rokov. Jej replika je uchovaná v archeologickom múzeu pri CVČ Šaľa. Prvá písomná správa o osídlení pod názvom Terra Wag sa zachovala v dodatku zakladajúcej listiny panonhalmského opátstva z roku 1002, vydanej uhorským kráľom Štefanom I.. Status mesta získala Šaľa v roku 1536. Priaznivá poloha, blízkosť rieky Váh, ako aj skutočnosť, že Šaľa ležala na križovatke „Českej cesty“ a cesty z Nitry smerom na Bratislavu, predurčili jej rozvoj v nasledujúcich storočiach. Dnes je vďaka spoločnosti Duslo, a. s. centrom chemického priemyslu, zachovaný zostal aj poľnohospodársky charakter.

Významnými osobnosťami, pôsobiacimi v Šali, boli ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň (1570–1637), konštruktér a staviteľ Ján Feketeházy (1842–1927) či ľudový spisovateľ Jozef Sellyei – Miškovič (1909–1941). Zaujímavé historické pamiatky, ktoré sa oplatí navštíviť, sú Dom ľudového bývania, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Renesančný kaštieľ (dnes sídlo Štátneho archívu Bratislava, pobočka Šaľa).

Cestovný ruch v regióne Šaľa je postavený na využívaní prameňov termálnych vôd.

Termálne kúpalisko Diakovce patrí k najväčším a k najstarším zariadeniam cestovného ruchu v okolí mesta Šaľa. V obci sa nachádza areál termálneho kúpaliska, ktorý má pri prameni vodu s teplotou 65 °C. Táto termálna voda priaznivo pôsobí na pohybové ústrojenstvo. V areáli sa nachádzajú bazény, ubytovacie a stravovacie kapacity, rôzne ihriská a požičovňa športových potrieb.

Pri obci Kráľova nad Váhom je prehradená rieka Váh asi 4 km od Šale. Je tam veľká, všestranne rekreačne využiteľná vodná plocha s dĺžkou cca 12 km a šírkou cca 2 km. Sú tu možnosti na kúpanie, jachting, windsurfing, vodné lyžovanie a rybolov. V blízkosti tejto obce sa nachádza Detská farma - HUMANITA, ktorá ponúka prehliadku viac ako 20 druhov zvierat, možnosť vozenia na poníkoch a koňoch.

K okolitým chráneným areálom a prírodným pamiatkam patria: Bábske jazero, Selice, Vlčany; Bystré jazierko a Čierne jazierko, Tešedíkovo; Jahodnianske jazierko, Neded. Atrakciou regiónu je aj možnosť využiť riečnu kompu na Váhu pri Vlčanoch.


Mesto Šala v obrazoch

{component url='index.php?option=com_dmpingallery&view=joomcontent&Itemid=1677' }