Kontakt:
Hlavná 6
927 01 Šaľa
Tel.: 0907 087 426

Kontakt:
Sobieskeho 7
943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 7522 750

Kontakt:
Vážske nábrežie
945 01 Komárno
Tel.: 0918 556 061, 0907 161 514
www.stborbala.sk

Kontakt:
Reštaurácia Koliba
Term. kúpalisko Margita-Ilona
Kalinčiakovo
Tel:  036 6316793, 6227487
www.amalion.sk

Kontakt:
Nitrianska 1
927 01 Šaľa

Kontakt:
Veľké Lovce 779
941 42 Veľké Lovce
Tel.: 0907 097 937, 0911 097 937

Kontakt:
Nám. M.R. Štefánika 6
v budove Matice slovenskej
945 01 Komárno
Tel.: 035/ 7704999, 0905 631 159
www.cleopatra.sk

Kontakt:
Štefánikova 57 (oproti OD Tesco)
vstup z Mlynskej ulice - 3. posch.
949 01 Nitra
Tel.: 069 2082 722; Tel.: 0948 501 475

Kontakt:
Kráľovská 33
927 01 Šaľa
Tel.: 031/ 7702 515

Kontakt:
Jokaiho 96
Nána- Štúrovo
Tel.: 0918 382 479, 0905 444 839

Kontakt:
Süttská promenáda, prístav
946 37 Moča
Tel.: 0917 425 635
www.phoenixdonau.sk

Kontakt:
Pri synagóge 3
949 01 Nitra
Tel.: 037/ 6522 582, 7417074

Kontakt:
Petőfiho 65
943 01 Štúrovo
Tel.: 036/7511200, 0905 887 520, 0908 706 684
www.caesarpizzeria.sk

Kontakt:
Hlavná 7
943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 751 1312, 0905 444 839

Kontakt:
Pizzéria Fontána
Červenej armády 7
934 01 Levice
Tel.: 0911 403 309, 036/6319208

Kontakt:
M.R. Štefánika 12
927 01 Šaľa
Tel.: 0905 493 615

Kontakt:
M.R. Štefánika 35
940 01 Nove Zámky
Tel.: 0905 370 566

Kontakt:
Čárda Bašta
Okružná 271
945 01 Komárno
Tel.: 0903 744 061, 035/7710459
www.komarno-csarda.sk

Kontakt:
Reštaurácia Lucignolo La Bella Pizza
Ludanská 14
934 01 Levice
Tel.: 0915 620 111
www.pizzalucignolo.sk

Kontakt:
Čajovňa na hrade
Levice
Tel.: 036/  6221736
www.cajovnalevice.net