Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Tribeč je geomorfologický krajinný celok, ktorý patrí do fatransko – tatranskej oblasti. Patrí medzi kryštalické pohoria, ktorých jadro hlbinné a premenné horniny. Obal kryštalického jadra tvoria pieskovce a vápence. Tribčské pohorie je dlhé takmer 50 kilometrov, najväčšia šírka dosahuje 18 kilometrov. Člení sa na štyri podcelky: Zobor, Jelenec, Veľký Tribeč a Rázdiel. Najvyšším vrchom Tribeča je vrch Veľký Tribeč s výškou 830 m.n.m.

Mesto Šaľa patrí na Slovensku k stredne veľkým mestám. Známe sa stalo vďaka nálezu čelovej kosti neandertálca, starej 45-60 tisíc rokov. Jej replika je uchovaná v archeologickom múzeu pri CVČ Šaľa. Prvá písomná správa o osídlení pod názvom Terra Wag sa zachovala v dodatku zakladajúcej listiny panonhalmského opátstva z roku 1002, vydanej uhorským kráľom Štefanom I.. Status mesta získala Šaľa v roku 1536. Priaznivá poloha, blízkosť rieky Váh, ako aj skutočnosť, že Šaľa ležala na križovatke „Českej cesty“ a cesty z Nitry smerom na Bratislavu, predurčili jej rozvoj v nasledujúcich storočiach. Dnes je vďaka spoločnosti Duslo, a. s. centrom chemického priemyslu, zachovaný zostal aj poľnohospodársky charakter. 

Pohronský Inovec patrí do oblasti Slovenského stredohoria. Je sopečného pôvodu, zložený z andezitov a ryolitov. Spiatočná erózia v pohorí rozrezala len okrajové zlomové svahy, v strednej a severozápadnej časti si povrch zachoval tvar náhornej planiny s pahorkatinou až nižšou vrchovinou. Najvyšším vrchom Pohronského Inovca je vrch Veľký Inovec s výškou 901 m.n.m..

Podunajská pahorkatina je najväčším krajinným celkom na Slovensku, ktorý zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny. Prevláda v nej pahorkatinný reliéf,ale značné plochy zaberá aj rovina, najmä pozdĺž riek Váhu, Nitry, Žitavy, Hrona a Ipľa. Nadmorská výška reliéfu sa pohybuje od 110 metrov do 300 až 350 metrov.

Štiavnické vrchy sú najväčším pohorím sopečného pôvodu na Slovensku. Patria do oblasti Slovenského stredohoria vnútorných Západných Karpát. Tvorené sú prevažne andezitmi, ryolitmi a pyroklastickými horninami. Vznik členitého reliéfu vrchov bol spôsobený nerovnomerným výzdvihom jednotlivých krých a intenzívnou eróziou a denudáciou. Nápadné formy so strmými svahmi sa viažu na lávové prúdy a pokrovy výlevných hornín.

Pokoj, oddych a dotyk s prírodou v jej najprirodzenejšej podstate, ktorú nám vo forme včelích rodín ponúka príroda, vám prinášame iným spôsobom. Vyskúšať netradičné ubytovanie na krok od Banskej Štiavnice, ale pritom si užiť pokoj v duši a dotknúť sa života prírody a dotknúť sa seba samých. Také je spanie na úľoch vo včelíne – Apiterapia.

Okres Levice

Okres Levice skrýva nespočetné množstvo zaujímavostí. Sedem historických divov okresu Levíc Vás prevedú historickými pamiatkami a budovami, ktoré majú dôležitý význam pre tento okres. Sedem súčasných divov Vás zavedie do najpozoruhodnejších súčasných pamiatok, ktoré by ste nemali nechať ujsť pri návšteve tohoto okresu. Vitajte v Leviciach.