Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Machulince – Vráble – Buhunice – Kolárovo - Nitra

Mlynárstvo vždy tvorilo špecifickú oblasť dávnych remesiel. Mlyn, ako miesto kde sa „spútava“ inak neovládateľná prírodná energia vody či vetra na mletie múky, predstavoval v stredovekej kultúre tajuplné, až mystické miesto.

S mlynármi a mlynmi je spojené množstvo tajomných príbehov a povesti o strašidelných mlynoch sú bežnou súčasťou mnohých miestnych tradícií. Mlynárstvo v Nitrianskom regióne ma bohatú minulosť. Rozvinuté poľnohospodárstvo spojené s pestovaním obilnín, ako aj množstvo vhodných vodných tokov, sa podpísali pod vznik veľkého množstva mlynov. Vodné mlyny sa stavali na všetkých riekach, mlynmi sa stala známa najmä rieka Žitava. Špecifickým druhom mlynov, ktoré sa používali najmä na Dunaji a dolnej časti Váhu,  boli lodné mlyny, ktoré umožňovali mlyn premiestňovať na rieke podľa sily prietoku tak, aby vždy dosahovali maximálny výkon. To bolo potrebné najmä v suchších a letných mesiacoch, kedy tradičné vodné mlyny často bojovali s nedostatkom potrebného množstva vody v riekach.

Našu poznávaciu cestu začneme vo vodnom mlyne v Machulinciach, pri Topoľčiankach. Mlyn stojí v Mlynskej ulici, neďaleko námestia. Majiteľ mlyn opravil a z mlyna vybudoval malú vodnú elektráreň. Budova tiež slúži ako penzión s reštauráciou.

Druhou zastávkou bude ďalší zrekonštruovaný požitavský mlyn a to Mašekov mlyn v Hornom Ohaji, dnes súčasť mesta Vráble. Mašekov mlyn sa postupne rekonštruoval od roku 1996 s cieľom pretvoriť celé okolie na rodinnú ekofarmu a agroturistické stredisko. V areáli mlyna sa tak okrem súkromného múzea mlynárstva pestujú rôzne tradičné plodiny, chovajú úžitkové zvieratá, dorába vlastný med, či ponúkajú možnosti chytania rýb. V ekofarme sa tiež pravidelne konajú rôzne vzdelávacie podujatia.  

Treťou zastávkou bude zachovaný vodný mlyn v obci Bohunice, postavený na potoku Sikenica. Mlyn je kompletne opravený a slúži ako múzeum.  Budova mlyna je rozdelená na tri funkčné časti. Obytná časť pozostáva z izby, kuchyne a komory, ku ktorej prilieha pivnica a je zariadená dobovým nábytkom a inventárom. Druhú časť tvorila maštaľ, ktorá je v súčasnosti zariadená ako prevádzková miestnosť. Tretiu odlišnú časť tvorí mlynica a kolesovňa, ktoré sú vertikálne členené.

Štvrtou zastávkou bude jedinečný Vodný mlyn v Kolárove, ktorý je presnou kópiou posledného funkčného vodného mlynu na Dunaji. Vodný mlyn sa nachádza v prírodnom areáli na polostrove na toku Váhu a Malého Dunaja. Do areálu vedie najdlhší zastrešený celodrevený most v strednej Európe. Okrem vodného mlyna sa v areáli nachádza aj malé technické múzeum a skanzen tradičného bývania.

Poslednou zastávkou bude Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre. Okrem samotného múzea, v ktorom sa nachádza najväčšia zbierka výstavných predmetov s poľnohospodárskou tematikou je súčasťou múzea aj skanzen slovenskej dediny s funkčným mlynom. Mlyn bol pôvodne vodným mlynom, no neskôr bol elektrifikovaný a vodný pohon bol nahradený elektrinou.