Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Poslaním turistických klubov je vykonávanie záujmových činností v turistike, vysokohorskej turistike, cykloturistike, vodnej turistike, lyžovaní a v iných činnostiach spojených s táborením a pobytom v prírode a vytváranie lepších podmienok pre turistiku. Združuje členov, ktorí majú záujem aktívne sa zúčastňovať na zájazdoch a turistike a rozvíjať tak jej potenciál. Kluby pomáhajú členom získavať viac možností pre ich turistické záujmy a zabezpečiť im lepšiu prístupnosť k daným destináciám a miestam ich záujmu.

Hlavné body záujmu a činnosti Turistických klubov: 

1. Zastupujú záujmy turistov
2. Zabezpečujú rozvoj jednotlivých druhov turistiky podľa záujmu členov
3. Vedenie členstva k ochrane prírody
4. Spolupráca s organizáciami rozvíjajúcimi turistiku
5. Organizácia stretnutí, prednášok a výstav týkajúcich sa turistiky a ochrany prírody 

Turisticko-športový klub Bukvica

Klub je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, nenáboženská organizácia, zameraná na prehlbovanie vzťahu k športovým aktivitám.

Klub je občianske združenie, ktorého primárnou činnosťou sú športové aktivity združené v turistickom oddiele, oddiele námorneho jachtingu a oddiele zimných športov. Popritom organizuje aj iné športové aktivity, ktoré zvyšujú kondíciu a zlepšujú zdravotný stav jednotlivcov, poskytuje poradenskú činnosť popri športových činnostiach a v rámci športových podujatí spoznáva zaujímavé miesta späté s históriou Slovenska.

http://www.tskbukvica.sk/

Občianske združenie Cedron klub

Klub pôsobí v obci Svätoplukovo a bol založený 25. 11. 2010. Cedron klub je občianskym združením pôsobiacim v oblasti športu (najmä volejbal a beh) v mikroregióne Cedron.

OZ Cedron klub je skupina prevažne volejbalových, ale čím ďalej viac aj bežeckých nadšencov z regiónu Cedron (7 dedín vrátane najväčších Cabaj-Čápor, Mojmírovce a Svätoplukovo), ktorí sa rozhodli svoje dovtedajšie neformálne nadšenie zastrešiť občianskym združením, ktoré od svojho vzniku organizuje počas celého roka množstvo podujatí. Ročne sa uskutoční vyše 150 volejbalových tréningov, 9 volejbalových turnajov a každoročne organizuje taktiež Cedronský beh vždy v inej obci regiónu. Samozrejme radi vždy pomáhajú a spolupracujú s ďalšími subjektami, či už obcami ale aj inými neziskovými organizáciami.

Nitriansky horský spolok

Nitriansky horský spolok je občianske združenie záujemcov o aktivity v prírode (vysokohorská turistika, skialpinizmus, turistika, cykloturistika, horolezectvo, atď.) pod záštitou Slovenského vysokohorského turistického spolku (SVTS). Je nepolitickou a neziskovou organizáciou. Spolok má schválené svoje stanovy. Medzi hlavné ciele a smery činnosti spolku patrí aj aktívne sa podieľať na ochrane prírody a jej zveľaďovaní. Ustanovujúca členská schôdza sa konala za prítomnosti ôsmich zakladajúcich členov 20. mája 2005. Spolok je otvoreným klubom a vo svojich radoch rád uvíta ľudí, ktorí majú radi prírodu a pohyb v nej.

http://www.nihos.sk/

Cyklo-turistický klub Levice

Klub sa nachádza v meste Levice a podporuje najmä cykloturistiku. Hlavným cieľom je rozvíjať turistiku v danom okrese a okolí. V prípade záujmu stačí kontaktovať klub na čísle 0908 179 453, ale priamo v kancelárii nachádzajúcej sa na adrese Čsl. Armády 6.

http://ctk-levice.webnode.sk/