Bez ohľadu na to, či je na fľaši iba jedna alebo dve etikety, tzv. predná a zadná, musia byť na nej uvedené predpísané údaje.
V nasledujúcom opise sa nezameriame na doslovnú citáciu zákona, skôr si vysvetlíme, čo jednotlivé údaje znamenajú.

Povinné údaje:


Druh produktu

Na každej etikete, bez ohľadu na druh vína, musí byť uvedené, že je to víno, prípadne o aký druh vína ide (víno, šumivé víno, likérové víno, víno z prezretého hrozna atď.). Keďže každý vie, že si kupuje víno, tento bod je iba zákonnou povinnosťou a, možno až na rozlíšenie tichého a perlivého vína, nemá veľký význam. Všimli ste si už niekedy na fľaši vína s prívlastkom hrozienkový výber nápis „víno z prezretého hrozna“?

Skutočný obsah alkoholu

Ide o číselnú hodnotu, ktorá udáva, koľko objemových percent etanolu víno obsahuje. Obsah alkoholu je uvedený s presnosťou na 0,5 obj. %. V praxi to znamená, že víno, ktoré má na etikete uvedené 12,5 obj. %, môže mať od 12,1 do 12,9 obj. % alkoholu.

Fľašovateľ

Je to názov, spravidla vinárstva, kde bolo víno plnené. Môže, ale nemusí sa zhodovať s menom výrobcu. Zaujímavosťou je, že výrobca nemusí byť uvedený (okrem CHOP), kým fľašovateľ je povinný údaj.

Údaj o pôvode

Víno bez zemepisného označenia
Ako najmenšia zemepisná jednotka sa môže uvádzať štát, napr. Víno zo Slovenska, Víno z Európskeho spoločenstva a pod.

Víno s chráneným zemepisným označením
Musí byť uvedené označenie „Víno s chráneným zemepisným označením“, prípadne CHZO, a krajina pôvodu, napr. Víno zo Slovenska.

Ako najmenšia zemepisná jednotka sa môže uvádzať región, napr. Slovenský vinohradnícky región.

Víno s chráneným označením pôvodu
Kvalitatívne najvyššia kategória vína.

Musí byť uvedené „Víno s chráneným označením pôvodu“, prípadne CHOP a názov chráneného označenia pôvodu, napr. Nitrianska vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, a taktiež krajina pôvodu, napr. Víno zo Slovenska.

Alergény

Pod alergénmi sa najčastejšie rozumie označenie „obsahuje oxid siričitý“, ktorý je súčasťou prakticky všetkých vín. Ak víno obsahuje menej siričitanov ako 8 mg/l, údaj o obsahu siričitanov sa nemusí uvádzať. Existuje však celý rad alergií, a nie je možné uviesť všetky zložky, ktoré môžu spôsobiť alergiu. Typickým príkladom je histamín, ktorý je prirodzenou súčasťou vína, ale citlivým jedincom spôsobuje alergické reakcie.

Šarža

Číslo šarže (najčastejšie v tvare L – číslo) je dôležitý údaj aj pre spotrebiteľa, nielen pre výrobcu či obchodníka. Veľa značkových vín nemá uvedený ročník a jediná možnosť, ako ich rozlíšiť, je práve číslo šarže a dátum plnenia. Typickým príkladom je Sekt Pálffy. Snahou výrobcu je, aby všetky šarže chutili rovnako, ale ak chcete ochutnať presne tú, ktorá získala ocenenie, musíte poznať šaržu.

Nepovinné údaje

K nepovinným údajom patrí:

  • ročník
  • odroda
  • názov vína – značka
  • údaj o obsahu zvyškového cukru (povinný údaj pre sýtené a šumivé vína)
  • výrobná metóda
  • farba
  • výrobca alebo predajca (povinný údaj pre sýtené a šumivé vína)
  • tradičný výraz (sekt, prívlastok, archívne víno)
  • pre vína CHOP môže zemepisné označenie obsahovať okrem oblasti aj rajón, obec a hon

Na etikete môžu byť uvedené aj ďalšie informácie, ktoré dopĺňajú opis kvality vína, ako dosiahnutá cukornatosť, analytické údaje, dátum zberu, senzorický opis, enogastronomické odporúčanie, údaje o vinohradníckom hone atď.